Αρμονική ένταξη Α/Π σε γεωπάρκο στην ΑROUCA, στην Πορτογαλία.

10 11 2019 | 17:35

Τα Α/Π αποτελούν εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) τα οποία συμβάλουν σε σημαντικό βαθμό στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Τα Α/Π μπορούν να συνάδουν με τους σκοπούς και τους στόχους των γεωπάρκων, να ενταχθούν στο περιβάλλον του γεωπάρκου και να συνεισφέρουν στις εξυπηρετήσεις και στις δραστηριότητες των επισκεπτών του γεωπάρκου. Ένα τέτοιο παράδειγμα αρμονικής ένταξης Α/Π σε γεωπάρκο αποτελεί το Γεωπάρκο ΑROUCA, στην Πορτογαλία, (http://www.aroucageopark.pt/en/learn/educational-programs/field-trips/c6-power-windpower/) στο οποίο λαμβάνουν χώρα επισκέψεις σε Α/Π εντός του γεωπάρκου με σκοπό την ενημέρωση για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

1