Να 'ναι καλά οι εκλογές(3). Εν τέλει η μόνη ελπίδα...

... να δούμε άσπρη, πράσινη εννοώ, μέρα είναι να έχουμε κάθε μήνα εκλογές… που δεν γίνεται και άρα, ατυχήσαμε