Ειδικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές/ Special Technologies and Innovative Applications

 

Η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εξαρτάται, μεταξύ άλλων, και από τις διαθέσιμες τεχνολογίες και επομένως η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης είναι συνδεδεμένη με το βαθμό απόδοσης των τεχνολογιών εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Πέρα από τις κλασσικές τεχνολογίες που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε αφού έχουν μπει στη ζωή μας, υπάρχουν και μερικές που είτε πρόσφατα σχετικά έσπασαν το φράγμα της εμπορικότητας είτε είναι ακόμη αναπτυσσόμενες αλλά επιδεικνύουν σοβαρές προοπτικές εξέλιξης.

τεχνολογίες 1

 

τεχνολογίες 2

 

τεχνολογίες 3