Καθ. Παντελής Κάπρος

Αποτελέσματα 1 - 2 | από συνολικά 2
09 08 2018 | 08:18

Η διπλή μετάβαση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται σε φάση κρίσιμου μετασχηματισμού προς δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα.

21 06 2018 | 09:13

Υπηρεσίες ευελιξίας για το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας

Ευελιξία του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σημαίνει ότι το σύστημα μπορεί να ανταποκριθεί τόσο στις προβλέψιμες όσο και στις απρόβλεπτες αλλαγές της παραγωγής και της ζήτησης κατά τρόπο…