Αδειοδότηση 220 MW Ανανεώσιμων στην Κύπρο.

14 08 2019 | 09:43

Σε κίνηση που θα επιτρέψει στην Κύπρο εντός του 2020 να πιάσει τους στόχους που έχουν τεθεί από την Ε.Ε. για παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προχωρά το υπουργείο Ενέργειας, με την αύξηση κατά 45% του δυναμικού παραγωγής από φωτοβολταϊκά πάρκα που προβλέπεται στο δεύτερο σχέδιο αδειών για ΑΠΕ.

Συγκεκριμένα, ενώ το δεύτερο σχέδιο προέβλεπε αδειοδότηση πάρκων ΑΠΕ συνολικού δυναμικού της τάξης των 150 μεγαβάτ, τις τελευταίες μέρες, μετά και από σειρά ενεργειών, αποφασίστηκε να εγκριθούν περισσότερες άδειες, για πρόσθετα περίπου 70 μεγαβάτ, ώστε συνολικά με το νέο σχέδιο να κατασκευαστούν πάρκα ΑΠΕ της τάξης των 220 μεγαβάτ.

Αυτό έγινε δυνατό μετά από πρόσθετες μελέτες των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς και Διανομής, μετά από αιτήματα του υπουργείου Ενέργειας, ώστε να βρεθούν τρόποι για να ενταχθούν στο σύστημα ηλεκτρισμού. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι οι υποσταθμοί μεταφοράς με τους οποίους θα πρέπει να συνδεθούν τα νέα πάρκα ΑΠΕ σε πολλές περιοχές, είναι «κορεσμένοι», δηλαδή δεν μπορούν να δεχθούν πρόσθετο εξοπλισμό. 

Για να μπορέσει να συνδεθεί πρόσθετη παραγωγή από ΑΠΕ, είτε θα πρέπει να δημιουργηθούν πρόσθετοι σταθμοί μεταφοράς, είτε να αυξηθεί το δυναμικό υφιστάμενων, αφού το πρόγραμμα ΑΗΚ για σταθμούς μεταφοράς ήταν τα τελευταία χρόνια «συντηρητικό» λόγω της καθήλωσης της κατανάλωσης ηλεκτρισμού που έφερε η οικονομική κρίση.

Πράσινο φως στο Υπουργείο

Οι διαχειριστές συστήματος μεταφοράς και διανομής, αφού επανεξέτασαν το δίκτυο, άναψαν το πράσινο φως στο Υπουργείο για να αυξήσει από 150 μεγαβάτ σε 220 την πρόσθετη παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με βάση το δεύτερο σχέδιο. Όρος είναι όπως τα πρόσθετα πάρκα ΑΠΕ βρίσκονται σε περιοχές που να μπορούν να συνδεθούν με υποσταθμούς που έχουν ελεύθερες δυνατότητες, κάτι που προφανώς σημαίνει γεωγραφικούς περιορισμούς.

Ωστόσο, το γεγονός ότι έχουν περίπου 100 αιτήσεις για πάρκα ΑΠΕ, που έμειναν εκτός εγκρίσεων λόγω κάλυψης των αρχικών 150 μεγαβάτ, ισοβάθμησαν στην αξιολόγηση με τα τελευταία που εγκρίθηκαν, περίπου 100, δίνει τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξει άμεση κάλυψη των πρόσθετων 70 μεγαβάτ που εγκρίθηκαν. Σημειώνεται ότι για το δεύτερο σχέδιο υποβλήθηκαν 420 αιτήσεις.

Επίσης, το γεγονός ότι με βάση και το σχέδιο, αν ένας αιτητής που εγκρίνεται, δεν υλοποιήσει έγκαιρα το πάρκο ΑΠΕ για το οποίο αδειοδοτήθηκε, τότε αδειοδοτείται η επόμενη κατά σειρά αίτηση. Να σημειωθεί ότι οι άδειες για παραγωγή ηλεκτρισμού από πάρκα ΑΠΕ του δεύτερου σχεδίου προβλέπουν ότι ο ηλεκτρισμός που θα παράγεται, σε πρώτο στάδιο, θα πληρώνεται από την ΑΗΚ με βάση το «κόστος αποφυγής». Όταν ανοίξει πλήρως η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού, η παραγωγή των εν λόγω πάρκων ΑΠΕ θα ενταχθεί στην αγορά ηλεκτρισμού, δηλαδή, θα πωλούν τον ηλεκτρισμό στις τιμές που θα συμφωνεί με τον προμηθευτή ο κάθε παραγωγός.

Η ένταξη των πρόσθετων 70 μεγαβάτ στο σύστημα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού, σημαίνει ότι η παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ στο δίκτυο της Κύπρου θα φτάσει στα 320 μεγαβάτ, δεδομένων και των 100 μεγαβάτ του πρώτου σχεδίου. Δεδομένου ότι τον χειμώνα η ζήτηση ηλεκτρισμού πέφτει μέχρι και τα 250 – 270 μεγαβάτ, η εξάρτηση του δικτύου από την ασταθή παραγωγή ΑΠΕ, δεδομένου ότι ακόμα δεν υπάρχουν προσιτές ασφαλείς και οικονομικά αποδοτικές τεχνολογίες αποθήκευσης, ουσιαστικά οι δυνατότητες για ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου για την ώρα εξαντλούνται. Σύμφωνα όμως με τους υπολογισμούς του Υπουργείου, θα καλυφθούν οι στόχοι της Κύπρου για 16% παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ το 2020. Τα 320 μεγαβάτ από ΑΠΕ σημαίνουν το 19%-20% της εγκατεστημένης ισχύος παραγωγής ηλεκτρισμού. 

(του Πέτρου Θεοχαρίδη, Φιλελεύθερος)