Ανακοίνωση ΡΑΕ - Οριστικός κατάλογος συμμετεχόντων στο στάδιο Β' της κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας.

30 03 2020 | 09:21

Θέμα:«Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο στάδιο Β’ και Οριστικός Κατάλογος Αποκλεισθέντων από το στάδιο Β’ της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την Κατηγορία IV σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 204/2020 Απόφαση της ΡΑΕ και στην υπ’ αριθμ. 1/2020 Προκήρυξη (ΦΕΚ Β’ 352/07.02.2020)»

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10.1.2 και 13.2 της υπ’ αριθμ. 1/2020 Προκήρυξης, σας ενημερώνει για την έκδοση της υπ’ αριθμ. 630/2020 Απόφασής της, με την οποία καταρτίστηκε ο ακόλουθος Οριστικός Κατάλογος:

 

Προκήρυξη 1/2020

Κατηγορία IV (Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών)

 

Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας ΙV.

Σύνολο έργων: 9

Συνολική Ισχύς: 711,69011 MW

 

Δημοπρατούμενη Ισχύς Κατηγορίας ΙV: ~508,35 MW

 

Απόφαση ΡΑΕ με αριθμό 630/27.03.2020

Σύμφωνα με την Προκήρυξη, οι Συμμετέχοντες στο Στάδιο Β’ για την Ανταγωνιστική Διαδικασία Κατηγορίας ΙV θα ενημερωθούν και θα μπορούν να λάβουν μέρος στις εικονικές δημοπρασίες προκειμένου να εκπαιδευτούν στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.

 

 

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική δημοπρασία
Κατηγορία ΙV (Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών)
θα πραγματοποιηθεί τη

Πέμπτη 02 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00 – 10:30 π.μ..

 

 

 

28 Μαρτίου 2020

ΡΑΕ