Αναλυτικός οδηγός από τον ΣΕΦ: Το νέο τοπίο που φέρνει ο Νόμος 5037/2023 για φωτοβολταϊκά, αυτοκατανάλωση και Ενεργειακές Κοινότητες

01 04 2023 | 08:03

Σημείωμα δημοσίευσε ο ΣΕΦ σχετικά με τη νέα νομοθεσία που αφορά την αυτοκατανάλωση, τα φ/β και τις ενεργειακές κοινότητες.

Το νέο τοπίο στην αυτοκατανάλωση

Ο νέος νόμος 5037/2023 (ΦΕΚ 78Α, 28.3.2023), ενσωματώνει δύο Κοινοτικές Οδηγίες για τις ΑΠΕ και τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και αλλάζει το τοπίο στην αυτοκατανάλωση ενέργειας. Οι βασικές κατευθύνσεις του νέου νόμου είναι οι εξής:

- Θέτει όρια στον ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering) όπως τον ξέραμε έως τώρα.

- Προωθεί, σε αντάλλαγμα, την αυτοπαραγωγή σε πραγματικό χρόνο με πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας (net-billing), διευρύνοντας τα όρια ισχύος και τη δυνατότητα εικονικού ετεροχρονισμένου συμψηφισμού (virtual net-billing).

- Θεσπίζει, για πρώτη φορά, την αυτοκατανάλωση από κοινού, διευκολύνοντας την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε πολυκατοικίες (τόσο για οικιακούς, όσο και για εμπορικούς καταναλωτές).

Δείτε ολόκληρο το σημείωμα του ΣΕΦ στα επισυναπτόμενα.