Αναμονή 141 χρόνια για μια άδεια φωτοβολταϊκού ή απλοποίηση της αδειοδότησης;

01 05 2019 | 09:15Στέλιος Ψωμάς

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2  Ν.3468/2006: “Η Ρ.Α.Ε. εξετάζει αν πληρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη άδειας παραγωγής μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, άλλως από τη συμπλήρωση του. Ο φάκελος θεωρείται πλήρης, αν μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή του δεν ζητηθούν εγγράφως από τον αιτούντα συμπληρωματικά στοιχεία”.

Με βάση τη νομοθεσία λοιπόν, η ΡΑΕ οφείλει να αποφασίσει για τη χορήγηση ή μη άδειας παραγωγής το πολύ σε τρεις μήνες από την κατάθεση των αντίστοιχων φακέλων. Γι’αυτό άλλωστε έχει και τριμηνιαίους κύκλους κατάθεσης νέων αιτήσεων για να διεκπεραιώνει εν τω μεταξύ τις αιτήσεις του προηγούμενου κύκλου.

Από τον Δεκέμβριο του 2017 έως και τον Μάρτιο του 2019, κατατέθηκαν στη ΡΑΕ 522 αιτήσεις φωτοβολταϊκών για έκδοση άδειας παραγωγής. Από τον Δεκέμβριο του 2017 έως σήμερα, η ΡΑΕ έχει εκδώσει μόλις 4 άδειες παραγωγής για φωτοβολταϊκά, τις πρώτες μάλιστα 13 μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης. Αν ήθελε να αστειευτεί κανείς, θα συμπέρανε πως, με αυτό τον ρυθμό, απαιτούνται 141 χρόνια για να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα.

Μόνο που η υπόθεση δεν σηκώνει αστεϊσμούς. Εκατοντάδες επενδύσεις μένουν μετέωρες και αδρανείς επειδή η ΡΑΕ εμμένει σε ένα ξεπερασμένο, γραφειοκρατικό και αναποτελεσματικό μοντέλο αδειοδότησης, το οποίο στρέφεται ευθέως εναντίον των εθνικών και διεθνών στόχων για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η ΡΑΕ αντιλέγει πως της λείπει προσωπικό. Δεν χρειάζεται όμως επιπλέον προσωπικό το οποίο να ασχολείται με κάτι μη απαραίτητο, όπως είναι πλέον οι άδειες παραγωγής. Η νέα πραγματικότητα των ανταγωνιστικών διαδικασιών καθιστά μη απαραίτητους τους όποιους ελέγχους βιωσιμότητας των επενδύσεων πραγματοποιεί η ΡΑΕ προκειμένου να εκδώσει άδεια παραγωγής. Σε τελική ανάλυση, σε 13 μήνες κάνει κανείς μεταπτυχιακό στα φωτοβολταϊκά, δεν διεκπεραιώνει απλώς το φάκελο μιας αίτησης.

Είναι σαφές πως απαιτείται άμεσα απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης. Στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών αυτό μεταφράζεται σε κατάργηση των Αδειών Παραγωγής, Εγκατάστασης και Λειτουργίας και στη θέσπιση ενός νέου σχήματος αδειοδότησης, εποπτείας και ελέγχου των επενδύσεων, όπως αναλυτικά έχει προτείνει ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, πολύ πριν φτάσουμε στα σημερινά αδιέξοδα.

 

26 Απριλίου 2019

ENERGYPRESS