Αναστροφή: Μετά από 12 χρόνια "έρπειν", η Ελλάδα μπαίνει σε περίοδο "τρελής" αύξησης της ζήτησης ρεύματος - Δύο σενάρια και πρόβλεψη για ιστορικά υψηλά

Τις προβλέψεις του για τη διαμόρφωση της ζήτησης ηλεκτρισμού κατά τα επόμενα δέκα χρόνια διατυπώνει ο ΑΔΜΗΕ στο νέο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης που τέθηκε χθες σε διαβούλευση.

Αξίζει να σημειωθεί όσον αφορά το παρελθόν ότι στην περίοδο 2000 - 2008 υπήρξε συνεχής αύξηση της συνολικής καθαρής ζήτησης. Στη συνέχεια, ως επακόλουθο της οικονομικής κρίσης, παρατηρείται συνεχής μείωση, ενώ έπειτα από το 2013 έως και σήμερα παρατηρείται μια σταθεροποίηση της συνολικής καθαρής ζήτησης περί τις 51 TWh. Το 2019 η συνολική καθαρή ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ ανήλθε σε 52,1 ΤWh, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.24% έναντι του 2018. Το 2020 χαρακτηρίστηκε από σημαντική μείωση της συνολικής καθαρής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ, κατά 4.1% έναντι αυτής του 2019, ως συνεπακόλουθο της περιορισμένης οικονομικής δραστηριότητας λόγω της πανδημίας. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται ότι η συνολική καθαρή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2021 είναι αυξημένη κατά 4.2% έναντι αυτής της αντίστοιχης περιόδου του 2020.

 

Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η εξέλιξη της συνολικής καθαρής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά την τελευταία 20ετία και η πρόβλεψη αυτής έως το 2032 βάση των 2 σεναρίων που έχουν υιοθετηθεί, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το φορτίο άντλησης. 

 

1

 

Και τα δύο σενάρια του ΑΔΜΗΕ προβλέπουν άνοδο της ζήτησης σε επίπεδα πέραν των 60 TWh ετησίως. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι στις προβλέψεις του διαχειριστή συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη κατανάλωση για τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων, η οποία σύμφωνα με το σενάριο ΕΣΕΚ εκτιμάται περί τις 120 GWh για το έτος 2025 και περί τις 1000 GWh για το έτος 2032. 

Επιπλέον, συμπεριλαμβάνεται και η ζήτηση των προς διασύνδεση νησιών. Ειδικότερα, από το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2021 συμπεριλαμβάνεται η ζήτηση της Κρήτης η οποία θα εξυπηρετείται μέσω της μικρής διασύνδεσης, ενώ από το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2024, με την ολοκλήρωση της μεγάλης διασύνδεσης, περιλαμβάνεται το σύνολο της ζήτησης της Κρήτης. Η ζήτηση των υπόλοιπων προς διασύνδεση νησιών λαμβάνεται υπόψη από το πρώτο έτος της πλήρους λειτουργίας της διασύνδεσής τους. Πιο συγκεκριμένα, από το 2025 περιλαμβάνεται και η εκτιμώμενη ζήτηση των Δυτικών Κυκλάδων (Δ´ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων), ενώ από το 2028 και από το 2029 περιλαμβάνεται και η εκτιμώμενη ζήτηση των υπό διασύνδεση Δωδεκανήσων και των Νήσων του Βορείου Αιγαίου αντίστοιχα.

Με αφορμή τα παραπάνω, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι ιδιαίτερη σημασία έχει η περίοδος 2022-2025, όταν και προγραμματίζεται η απόσυρση των περισσότερων λιγνιτικών μονάδων που σχεδιάζεται να αντικατασταθούν με αντίστοιχες φυσικού αερίου ώστε να καλυφθεί το κενό. Η έντονη άνοδος της ζήτησης που "βλέπει" ο ΑΔΜΗΕ για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σίγουρα αποτελεί αιτία προβληματισμού, ιδίως αν αναλογιστούμε και την προειδοποίηση του ENTSO-E ότι η χώρα μας δεν θα πρέπει να βασίζεται τόσο πολύ στις εισαγωγές στο υπόλοιπο της δεκαετίας που διανύουμε.

Οι αιχμές της ζήτησης εξαρτώνται πλέον περισσότερο από τον καιρό

Τέλος, αντίστοιχη πορεία με τη συνολική ζήτηση αναμένεται να ακολουθήσουν και οι αιχμές στο σύστημα, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:

 

1

 

Ο ΑΔΜΗΕ παρατηρεί σχετικά ότι η πρόβλεψη της αιχμής παρουσιάζει μεγαλύτερη αβεβαιότητα από την πρόβλεψη της ζήτησης της ενέργειας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ζήτηση της ισχύος, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν εμφανίζεται η μέγιστη ετήσια αιχμή, εξαρτάται πολύ έντονα από τον καιρό και κυρίως από τη θερμοκρασία, αλλά και δευτερευόντως από τη διάρκεια των περιόδων των υψηλών θερμοκρασιών. Αυτή η εξάρτηση φαίνεται να εντείνεται συνεχώς. Παρόμοια έντονη εξάρτηση από τις χαμηλές θερμοκρασίες εμφανίζουν οι χειμερινές αιχμές. Επιπλέον, η αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ αυξάνει την αβεβαιότητα της πρόβλεψης των αιχμών που θα κληθεί να ικανοποιήσει το Σύστημα.

1