Ανοίγει ο δρόμος για ιδιωτικές επενδύσεις μέσω του νέου μηχανισμού χρηματοδότησης έργων ΑΠΕ της Κομισιόν.

Σε φάση υλοποίησης μπαίνει ο νέος μηχανισμός της Κομισιόν για την χρηματοδότηση νέων έργων ΑΠΕ, ο οποίος υιοθετήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ειδικότερα, στο τέλος του χρόνου, η Κομισιόν εγκαινίασε μια νέα πλατφόρμα, όπου κάλεσε τις χώρες-μέλη της ΕΕ να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο μηχανισμό είτε ως χώρες-υποδοχείς (host) είτε ως χώρες-συμβαλλόμενοι (Contributors). Όπως είχε γράψει σε σχετικό ρεπορτάζ το energypress, ο νέος αυτός μηχανισμός στόχο έχει να καταστήσει ευκολότερες τις συνέργειες σε οικονομικό και τεχνικό επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών.

Τώρα, η Κομισιόν εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στο εν λόγω εγχείρημα, διερευνώντας το ενδεχόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον, καλώντας ιδιωτικές εταιρείες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, "ο ιδιωτικός τομέας παίζει κρίσιμο ρόλο για την επιτυχημένη προώθηση των ΑΠΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση αυτό, οι επενδυτές έχουν εξίσου την ευκαιρία να συμβάλουν στο μηχανισμό αυτό". Για την προαγωγή της συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων προβλέπονται επιπρόσθετα κίνητρα όπως είναι η δυνατότητα να ζητούν εγγυήσεις προέλευσης για την παραγόμενη ενέργεια που αντιστοιχεί στην συμμετοχή τους.

Τέτοιες εγγυήσεις προέλευσης θα μπορούσαν να εκδοθούν για την παραγόμενη πράσινη ενέργεια σύμφωνα με το άρθρο 19 της σχετικής οδηγίας (Renewable Energy Directive, EU 2018/2001) και με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας του φιλοξενεί το έργο. Πέρα των παραπάνω, οι ιδιώτες επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον μηχανισμό χρηματοδότησης για να διευρύνουν το χαρτοφυλάκιο τους στην κατεύθυνση των αρχών της βιωσιμότητας και της απανθρακοποίησης, καθώς και να διαφοροποιήσουν την επενδυτική τους ατζέντα.  

"Host or Contributor"

Τα συμβαλλόμενα κράτη μέλη «Contributing» επενδύουν σε έργα ανανεώσιμης ενέργειας σε άλλη χώρα. Αυτό τους επιτρέπει να υποστηρίζουν έργα που είναι πιο αποδοτικά από οικονομική άποψη σε σύγκριση με τα εγχώρια έργα, καθώς επίσης δίνεται η δυνατότητα επενδύσεων σε τεχνολογίες που πρακτικά δεν είναι εφαρμόσιμες στη χώρα, όπως για παράδειγμα υπεράκτια αιολικά πάρκα για περίκλειστα κράτη ή ηλιακή ενέργεια για χώρες με λιγότερες ώρες ηλιοφάνειας.

Για τα «Host» κράτη μέλη, τα συλλογικά χρηματοδοτούμενα έργα ανανεώσιμης ενέργειας αναπτύσσονται στην επικράτειά τους. Μερικά από τα οφέλη που αποκομίζουν είναι στο κομμάτι του ενεργειακού εφοδιασμού, του εκσυγχρονισμού του ενεργειακού συστήματος, τοπικές επενδύσεις και θέσεις εργασίας, καθώς επίσης βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι η παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ισομοιράζεται ανάμεσα στα δύο κράτη συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την ενέργεια και το κλίμα. Αυτός ο μηχανισμός έχει επίσης χαμηλότερο κόστος συναλλαγής σε σύγκριση με άλλους υπάρχοντες μηχανισμούς συνεργασίας.

 

 

14 Ιανουαρίου 2021

energypress