Από 62,45 μέχρι 45,84 €/MWh τα φ/β, από 57,7 μέχρι 53,86 €/MWh τα αιολικά στους διαγωνισμούς για νέα εργα ΑΠΕ - Ποιες εταιρείες "πέρασαν" έργα τους

28 07 2020 | 06:26

Ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία ο πρώτος (για το 2020) κύκλος των ανταγωνιστικών διαδικασιών προσφορών για φωτοβολταϊκές και αιολικές εγκαταστάσεις, όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

Εξαντλήθηκαν οι δημοπρατούμενες ποσότητες στα φωτοβολταϊκά (έμειναν αδιάθετα περίπου 500 Κιλοβάτ) ενώ στα αιολικά έμειναν αδιάθετα περίπου 9,6 Μεγαβάτ.

Υπήρξε σημαντική μείωση των τιμών από τις τιμές εκκίνησης (αλλά και από τις προηγούμενες δημοπρασίες) που έφτασαν έως το ποσοστό 20,94% προς.

Αναλυτικά τα στοιχεία για τις δύο κατηγορίες έχουν ως εξής: 

Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV≤20MW)

Στις 27 Ιουλίου 2020 και από τις 10:00 π.μ. έως τις 10:30 π.μ. διενεργήθηκε η Ηλεκτρονική Δημοπρασία μεταξύ των έργων της Κατηγορίας Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV ≤20MW) για Δημοπρατούμενη Ισχύ 142.447.982 Watt και τιμή εκκίνησης τα 63 €/MWh. Συμμετείχαν συνολικά 52 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 532 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Οι Τιμές Αναφοράς κυμάνθηκαν από 62,45 €/MWh έως 45,84 €/MWh και η μεσοσταθμική τιμή είναι της τάξης του 49,81 €/MWh, δηλαδή παρατηρήθηκε σημαντική μείωση από την τιμή εκκίνησης της τάξης του 20,94%.

Με βάση τους κανόνες της Προκήρυξης, η συνολική ισχύς που κατακυρώθηκε στους συμμετέχοντες ανήλθε σε 141.933.175 Watt, δηλαδή η αδιάθετη ισχύς ήταν μόλις 514.807 Watt.

Κατηγορία ΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος PWIND ≤50MW).

Στις 27 Ιουλίου 2020 και από τις 12:00 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ. διενεργήθηκε η Ηλεκτρονική Δημοπρασία μεταξύ των έργων της Κατηγορίας ΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος PWIND ≤50MW) για Δημοπρατούμενη Ισχύ 481.450.000 Watt με τιμή εκκίνησης τα 62,99 €/MWh. Συμμετείχαν συνολικά 25 έργα και υποβλήθηκαν συνολικά 118 προσφορές που έγιναν αποδεκτές από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Οι Τιμές Αναφοράς κυμάνθηκαν από 57,7 €/MWh έως 53,86 €/MWh και η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 55,67 €/MWh, δηλαδή υπήρξε σημαντική μείωση από την τιμή εκκίνησης της τάξης του 11,62%.

Με βάση τους Κανόνες της Προκήρυξης, η συνολική ισχύς που κατακυρώθηκε στους συμμετέχοντες ανήλθε σε 471.825.000 Watt, δηλαδή η αδιάθετη ισχύς ήταν μόλις 9.625.000 Watt.

Στα συνοδευτικά αρχεία μπορείτε να δείτε την απόφαση της ΡΑΕ όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια. 

Στα επίπεδα των 53,86 ευρώ/MWh βρέθηκε η χαμηλότερη προσφορά στο σημερινό διαγωνισμό για την εγκατάσταση αιολικών. Σύμφωνα με πληροφορίες έμεινε αδιάθετη δυναμικότητα της τάξης των 10MW.

Επίσης, στη σημερινή πρωινή δημοπρασία για νέα φωτοβολταϊκά, οι τιμές έπεσαν σημαντικά, με τις χαμηλότερες προσφορές να είναι στα επίπεδα των 45με 46 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των έργων που εξασφάλισαν ταρίφα συγκαταλέγεται ένα πάρκο 11 μεγαβάτ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, το οποίο είναι μέρος του έργου των 50 μεγαβάτ που δρομολογεί η επιχείρηση στη Μεγαλόπολη, και το οποίο θα συνδυάζει και τις δύο πρακτικές συμμετοχής στην αγορά: Αφενός μεν θα έχει σταθερή ταρίφα για μέρος της δυναμικότητάς του, αφετέρου δε θα συμμετέχει στο target model μέσω PPAs.

Νωρίτερα, το energypress έγραφε:

Με το μέγα ερωτηματικό να είναι το που θα διαμορφωθούν οι τιμές, καθώς έχει μεσολαβήσει αρκετό διάστημα από τις προηγούμενες δημοπρασίες, πραγματοποιούνται σήμερα οι διαγωνισμοί της ΡΑΕ για να "δοθούν" 142,45 Μεγαβάτ φωτοβολταϊκών και 481,45 Μεγαβάτ αιολικών.

Στην Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος μικρότερης των 20MW), συμμετέχουν στο διαγωνισμό 52 έργα συνολικής ισχύος 199,43 Μεγαβάτ, διεκδικώντας 142,45 Μεγαβάτ. Στην τελευταία αντίστοιχη δημοπρασία του περασμένου Δεκεμβρίου οι Τιμές Αναφοράς κυμάνθηκαν από 65,99 €/MWh έως 53,82 €/MWh και με μεσοσταθμική τιμή της τάξης του 59,98 €/MWh

Στην Κατηγορία ΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος μικρότερης των 50 MW) συμμετέχουν σήμερα 25 έργα συνολικής ισχύος 748,37 MW διεκδικώντας  481,45 MW. Στη δημοπρασία του Δεκεμβρίου οι Τιμές Αναφορές κυμάνθηκαν από 61,94 €/MWh έως 55,77 €/MWh, με μεσοσταθμική τιμή που ανήλθε σε 57,74 €/MWh.

energypress

Συνοδευτικα Αρχεια