Από το εργαστήριο Ε3Μ Lab του ΕΜΠ εκπονούνται οι μελέτες για να πάρει «σάρκα και οστά» το Green Deal της Κομισιόν.

Στο εργαστήριο Ε3Μ Lab, του ΕΜΠ που διευθύνεται από τον καθηγητή Παντελή Κάπρο έχει αναθέσει η Κομισιόν τη μελέτη Impact Assessments, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για να πάρει τη μορφή συνολικής νομοθετικής πρότασης, με δεσμευτικά νούμερα για τις επιμέρους πολιτικές της, το πακέτο Green Deal που έχει ανακοινώσει η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, την περίοδο αυτή το εργαστήριο τελειώνει τη φάση των συνεντεύξεων με τις κυβερνήσεις των κρατών - μελών.

Στη συνέχεια και μέχρι τον Μάϊο, θα εκπονηθούν, βάσει των μοντέλων του Εργαστηρίου, το βασικό και τα εναλλακτικά σενάρια, καθώς και η εκτίμηση για τον αντίκτυπο της εφαρμογής τους στην αγορά των ΑΠΕ, της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου κλπ.

Με βάση τον προγραμματισμό, μετά την παράδοση της μελέτης Impact Assessments από το ΕΜΠ, η Κομισιόν θα είναι σε θέση περί τον Ιούνιο, να παρουσιάσει την πρότασή της για το Green Deal ως ενιαίο και πλήρες «πακέτο», με νομοθετικά κείμενα κ.λπ.

Σημειώνεται ότι το Green Deal ανακοινώθηκε στις αρχές του έτους από τη νέα Κομισιόν. Στόχος του είναι ένα ουδέτερο ενεργειακό αποτύπωμα της Ευρώπης των 27 μέχρι το 2050 με αποδέσμευση του ευρωπαϊκού παραγωγικού μοντέλου από τα ορυκτά καύσιμα. 

Σύμφωνα με το σχέδιο της Κομισιόν, για να επιτευχθεί ο στόχος θα πρέπει να επενδυθούν ετησίως 290 δις ευρώ. Μέσα σε δέκα χρόνια το ποσό θα μπορούσε να φτάσει στα τρία τρις ευρώ. Στα πλαίσια αυτά, η Κομισιόν φιλοδοξεί να κινητοποιήσει και θεσμικούς επενδυτές, όπως συνταξιοδοτικά ταμεία ή ασφάλειες.

Το επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας θα κινητοποιήσει χρηματοδότηση της ΕΕ και θα δημιουργήσει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση και την τόνωση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη, πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία χωρίς αποκλεισμούς. Το σχέδιο, το οποίο συμπληρώνει άλλες πρωτοβουλίες που έχουν εξαγγελθεί στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, βασίζεται σε τρεις διαστάσεις:

  • Χρηματοδότηση: Κινητοποίηση βιώσιμων επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 1 τρισ. ευρώ κατά την επόμενη δεκαετία. Το μεγαλύτερο από ποτέ μερίδιο δαπανών για τη δράση για το κλίμα και το περιβάλλον από τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα προσελκύσει ιδιωτική χρηματοδότηση, ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα διαδραματίσει βασικό ρόλο.
  • Διευκόλυνση: Παροχή κινήτρων για την αποδέσμευση και τον αναπροσανατολισμό δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Η ΕΕ θα παράσχει εργαλεία για τους επενδυτές, θέτοντας τη βιώσιμη χρηματοδότηση στο επίκεντρο του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενώ θα διευκολύνει και τις βιώσιμες επενδύσεις από τις δημόσιες αρχές, ενθαρρύνοντας τους πράσινους προϋπολογισμούς και τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, καθώς και σχεδιάζοντας τρόπους διευκόλυνσης των διαδικασιών έγκρισης κρατικών ενισχύσεων για τις περιφέρειες δίκαιης μετάβασης.
  • Πρακτική στήριξη: Η Επιτροπή θα παρέχει στήριξη σε δημόσιες αρχές και φορείς υλοποίησης έργων κατά τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και την εκτέλεση βιώσιμων έργων.

 

 

 

25 Μαρτίου 2020

energypress