Αποσυμφόρηση στις ΑΠΕ: Κατάθεση εγγυητικής επιστολής με την αίτηση για οριστικούς όρους σύνδεσης «λέει» η Επιτροπή του ΥΠΕΝ – Τι προτείνουν οι «μεγάλοι» των φ/β

Το να κατατίθεται νωρίτερα η εγγυητική επιστολή εκ μέρους των υποψήφιων επενδυτών ΑΠΕ, και όχι αφού πρώτα λάβουν οριστικούς όρους σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ, «βλέπει» το ΥΠΕΝ ως μια μέθοδο που θα μπορούσε να αποτρέψει όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τα έργα τους από το να καταλαμβάνουν ασκόπως ηλεκτρικό χώρο που είναι πολύτιμος για άλλους, περισσότερο προετοιμασμένους επενδυτές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη χθεσινή σύσκεψη της Επιτροπής Αδειοδότησης ΑΠΕ, τα στελέχη του ΥΠΕΝ με επικεφαλής την Πρόεδρο της Επιτροπής Αλεξάνδρα Σδούκου, παρουσίασαν μια ιδιαίτερα λεπτομερή πρόταση, τόσο για γενικότερα θέματα του αδειοδοτικού περιβάλλοντος, όσο και για επιμέρους θέματα που έχουν τεθεί από την κοινότητα των ΑΠΕ ή έχουν εντοπιστεί από τη μέχρι σήμερα λειτουργία.

Με δεδομένο ότι έχει παρατηρηθεί μια «υπερθέρμανση» λόγω του αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, «υπερθέρμανση» η οποία έχει προκαλέσει συμφόρηση σε διάφορα στάδια της διαδικασίας αδειοδοτικής ωρίμανσης, τη στιγμή που «ο χρόνος είναι χρήμα» αφού ο ηλεκτρικός χώρος δεν είναι απεριόριστος, όλοι αναζητούν βελτιώσεις του πλαισίου που θα διευκολύνουν τους πραγματικούς επενδυτές και θα αποθαρρύνουν τους «περαστικούς».

Η Επιτροπή του Υπουργείου ανέφερε χθες την πρόταση που προαναφέρθηκε. Αντί δηλαδή να καταθέτει ο επενδυτής την εγγυητική επιστολή αφού πρώτα λάβει οριστικούς όρους σύνδεσης, να την καταθέτει τη στιγμή που υποβάλλει τη σχετική αίτηση (και αφού βεβαίως έχει εγκριθεί η περιβαλλοντική του μελέτη).

Η πρόταση αυτή είναι συμβατή με προτάσεις που έχουν καταθέσει φορείς της αγοράς, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις ζητούν ακόμα αυστηρότερους χειρισμούς. Μεγάλοι επενδυτές ΑΠΕ στον τομέα των φωτοβολταϊκών, έχουν προτείνει για παράδειγμα, εκτός από τα παραπάνω, να είναι υποχρεωμένος  όποιος παίρνει Βεβαίωση Παραγωγού να υποβάλει αίτημα για προσφορά όρων σύνδεσης προς τον αρμόδιο Διαχειριστή (και μαζί την εγγυητική), εντός 6 μηνών από τη λήψη Βεβαίωσης Παραγωγού.

Επίσης, να είναι υπόχρεοι εγγυητικής επιστολής και οι επενδυτές που εξαιρούνται της υποχρέωσης λήψης Βεβαίωσης Παραγωγού, αλλά και όσοι έχουν καταθέσει ήδη στους διαχειριστές αίτημα οριστικής προσφοράς σύνδεσης χωρίς να έχουν ακόμα λάβει απάντηση.

Από την ίδια πλευρά των μεγάλων επενδυτών φωτοβολταϊκών προτείνεται για την έκδοση δεσμευτικής προσφοράς σύνδεσης να μην απαιτείται η προσκόμιση απόφασης ΕΠΟ, ΠΠΔ ή απαλλαγής. Σε αυτή την  περίπτωση ο Διαχειριστής εκδίδει, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, δεσμευτική προσφορά σύνδεσης, τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας των πλήρων υποβληθέντων αιτημάτων, αξιολογώντας τις τεχνικές δυνατότητες του Δικτύου ή του Συστήματος.

Η δεσμευτική προσφορά όρων σύνδεσης, εφόσον έχει χορηγηθεί, ανακαλείται, εφόσον ο φορέας δεν προσκομίσει, εντός 18 μηνών από την υποβολή του αρχικού αιτήματος για προσφορά όρων σύνδεσης, απόφαση ΕΠΟ, ΠΠΔ ή απαλλαγής.

Τέλος, οι μεγάλοι επενδυτές φωτοβολταϊκών προτείνουν να εμπίπτουν στην υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης και έργα τα οποία υποβάλλουν από κοινού αίτημα για έκδοση όρων σύνδεσης, με την κατασκευή κοινών έργων αναβάθμισης του Δικτύου ή του Συστήματος.

 

 

27 Απριλίου 2021

energypress