Αποθήκευση ενέργειας: Πρωταγωνίστρια στην «πράσινη» ενεργειακή μετάβαση

21 01 2022 | 08:25Sam Zheng

Με τα 2/3 των παγκόσμιων οικονομιών να στρέφονται σε οικονομίες χαμηλών εκπομπών ή μηδενικού άνθρακα, η αποθήκευση ενέργειας θα μας απασχολήσει έντονα κατά το 2022. Κρίνεται πλέον απαραίτητη η αποθήκευση για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο και την ασφάλεια του δικτύου, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση. Η βέλτιστη αξιοποίηση της αποθήκευσης ενέργειας θα οδηγήσει σε τεράστια ανάπτυξη και θα επιταχύνει την επίτευξη των στόχων ουδετερότητας άνθρακα σε παγκόσμια κλίμακα. 

Όσο αυξάνεται η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα αυξάνονται και οι απαιτήσεις του δικτύου για ρύθμιση συχνότητας και κάλυψη απαιτήσεων αιχμής. 

 

Τα νέα δεδομένα απαιτούν τη δημιουργία ενός «έξυπνου» συστήματος αποθήκευσης ενέργειας το οποίο πιστεύουμε πως χρειάζεται να στηρίζεται στην ενσωμάτωση τεχνολογιών μπαταριών, ηλεκτρονικών ισχύος και ψηφιακής νοημοσύνης με στόχο τη δραστική μείωση του LCOS.

Μέσω της βελτιστοποίησης battery pack-level και rack-level, αυξάνεται η ικανότητα εκφόρτισης, μειώνεται το κόστος της λειτουργίας και συντήρησης (O&M), και αυξάνεται κατακόρυφα η διαθεσιμότητα του συστήματος ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται ασφάλεια και αξιοπιστία συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός νέου ενεργειακού συστήματος με την «πράσινη» ενέργεια ως κύρια πηγή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής αποτελεί το αυτόνομο έργο αποθήκευσης ενέργειας, Red Sea Project, ισχύος 1300 MWh στη Μέση Ανατολή, που αποτελεί το μεγαλύτερο έργο BESS παγκοσμίως. Μόλις ολοκληρωθεί, η πόλη θα είναι η πρώτη στον κόσμο που θα τροφοδοτείται με 100% καθαρή ενέργεια από Φ/Β και μπαταρίες.   

Στο οικιακό τομέα δυστυχώς τα συστημάτα αυτοπαραγωγής, παραμένουν σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα του δυναμικού της χώρας. Απαιτείται ακόμα εντονότερη προσπάθεια ενίσχυσης της αγοράς οικιακών φωτοβολταϊκών με θεσμικές ρυθμίσεις που θα συμπεριλαμβάνουν φορολογικά κίνητρα και θα επιτρέπουν την γρήγορη και ευέλικτη υλοποίηση οικιακών συστημάτων ώστε να αρχίσει να ωριμάζει στη συνείδηση όλων η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με μπαταρίες για λόγους εξοικονόμησης και ενεργειακής ανεξαρτησίας – και όχι μόνο ως άμεση επένδυση. – ενώ και οι τράπεζες θα χρειαστεί να γίνουν αρωγοί της προσπάθειας αυτής.  

Η Huawei, με την οικιακή Smart PV λύση νέας γενιάς “FusionSolar” παρέχει μια βέλτιστη εμπειρία αυξημένης παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας “All in one” for every installation. 

Με περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας καθώς και με εγκατεστημένα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας άνω των 8 GWh, η Huawei Digital Power δεσμεύεται να ενσωματώσει την ψηφιακή τεχνολογία πληροφοριών στα φωτοβολταϊκά και στις τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας για ένα πιο αποδοτικό, σταθερό και ασφαλέστερο «έξυπνο» σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με string, ευφυή και αρθρωτό σχεδιασμό, ώστε να βοηθήσει τα φωτοβολταϊκά να γίνουν η κύρια πηγή ενέργειας και να οικοδομήσουν ένα πράσινο και λαμπρό μέλλον. Ειδικότερα όσον αφορά στην τοπική δραστηριότητα της Huawei Digital Power, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με υψηλής τεχνογνωσία, έτσι ώστε σε συνδυασμό με τις state of the art λύσεις μας, να είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά τους συνεργάτες μας στην κατασκευή συστημάτων μειωμένων εκπομπών άνθρακα και «έξυπνης» ενέργειας.

*Ο Sam Zheng είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Huawei Digital Power Greece. 

Το άρθρο περιλαμβάνεται στο αφιέρωμα του energypress για τις προκλήσεις, τους φόβους και τις προσδοκίες ενόψει του 2022.

1