Αρ. Χαντάβας: Απαραίτητο να διατηρηθεί η φιλοδοξία στο Green Deal παρά την κρίση του κορωνοϊού.

14 04 2020 | 08:14

Εν μέσω της κρίσης του κορωνοϊού είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η φιλοδοξία σε ότι έχει να κάνει με την πράσινη συμφωνία της Ε.Ε., όπως υποστήριξε ο Αριστοτέλης Χανταβάς, νέος πρόεδρος του συνδέσμου SolarPower Europe.

Ο ίδιος ανέφερε σχετικά:

"Η κρίση του κορωνοϊού υπογραμμίζει την ανάγκη για βιώσιμες λύσεις και για επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης προς μια απανθρακοποιημένη κοινωνία, οι οποίες μπορεί να απαιτήσουν μέτρα για τον κλάδο των φωτοβολταϊκών. Για παράδειγμα, την αντιμετώπιση ρυθμιστικών εμποδίων ή εμποδίων που σχετίζονται με τις υποδομές, καθώς και τη βελτίωση του δικτύου και της ενσωμάτωσης των ενεργειακών τομέων. Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η δέσμευση στην ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία προκειμένου να επιτύχουμε την κλιματική ουδετερότητα πριν το 2050".

Από την πλευρά του, ο Μάικλ Σμέλα, σύμβουλος του SolarPower Europe, δήλωσε ότι "η επίδραση του κορωνοϊού θα γίνει αισθητή σε όλους τους ευρωπαϊκούς κλάδους. Στα φωτοβολταϊκά θα δούμε μια βραχυπρόθεσμη καθυστέρηση έργων λόγω του εφοδιασμού υλικών, καθώς και μια επιβράδυνση της ζήτησης λόγω των περιοριστικών μέτρων. Παρόλα αυτά, μεσοπρόθεσμα ο κλάδος προβλέπεται να πραγματοποιήσει γρήγορη ανάκαμψη, ιδίως αν διατηρηθούν οι ενεργειακές και κλιματικές φιλοδοξίες. Προς το παρόν, πρέπει να βεβαιώσουμε ότι τα μέτρα τόνωσης της οικονομίας στην Ε.Ε. θα ενθαρρύνουν τις πράσινες ενεργειακές τεχνολογίες, ώστε να ανακάμψουν ταχέως με τα φ/β και τις ΑΠΕ ως βάση, ώστε να φέρουν περισσότερες θέσεις εργασίας και τεράστια οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη".

 

 

13 Απριλίου 2020

energypress