Βιάζεται για το Μηχανισμό Επάρκειας Ισχύος το ΥΠΕΝ, παρά τα “σύννεφα” στις Βρυξέλλες - Η Ε3-Modelling επεξεργάζεται σχέδιο για την εφαρμογή του

Όσο το δυνατό πιο γρήγορα θέλει να κοινοποιήσει στην Κομισιόν το σχέδιο για το Μηχανισμό Επάρκειας Ισχύος η κυβέρνηση, με τη ΡΑΕ να επιταχύνει από πλευράς της τις σχετικές προεργασίες.

Στα πλαίσια αυτά, η Αρχή ανέθεσε στην Ε3-Modelling την επεξεργασία ενός Σχεδίου Εφαρμογής με χρονοδιάγραμμα για την έγκριση μέτρων με σκοπό την εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών στρεβλώσεων ή αδυναμιών της αγοράς (Implementation Plan), η υποβολή του οποίου απαιτείται στο πλαίσιο της πρόθεσης κοινοποίησης ενός Μηχανισμού Επάρκειας Ισχύος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Υπενθυμίζεται ότι στην προ μηνός συνάντηση του υπουργού Ενέργειας Κ. Σκρέκα με την Επίτροπο Ανταγωνισμού Μ. Βεστάγκερ, τέθηκε το θέμα της ενσωμάτωσης του μοντέλου στρατηγικής εφεδρείας (strategic reserve) σε ένα ευρύτερο σύστημα μηχανισμού αποζημίωσης επάρκειας ισχύος (CRM). 

Για την πρόθεση της ΡΑΕ να αναθέσει την εκπόνηση ενός τέτοιου σχεδίου σε εξειδικευμένο σύμβουλο είχε γράψει πρόσφατα το energypress.

Όπως εξηγεί η Αρχή στη σχετική απόφαση, “[η] κατάρτιση του εν λόγω Σχεδίου προϋποθέτει υψηλή τεχνογνωσία και ενδελεχή γνώση της δομής και της λειτουργίας της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ επιπλέον το σχετικό έργο οφείλει να ολοκληρωθεί εντός σύντομης ανελαστικής προθεσμίας, λόγω της δεδηλωμένης πρόθεσης της Πολιτείας για άμεση κοινοποίηση του σχεδιαζόμενου μηχανισμού κρατικής ενίσχυσης”.

Σε αυτή τη βάση, η ΡΑΕ έκρινε ότι “η προσφορά συνεργασίας της E3-Modelling SA πληροί επακριβώς τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών Συμβούλου, καθότι στην εν λόγω εταιρεία μετέχει ο εγνωσμένου κύρους Καθηγητής κ. Π. Κάπρος, ο οποίος διαθέτει υψηλού επιπέδου εξειδίκευση αναφορικά με θέματα ρύθμισης ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας, καθώς και στελέχη με την αναγκαία εμπειρογνωσία, που δύνανται να συνδράμουν την Αρχή, εντός των περιορισμένων χρονικών περιθωρίων”. 

Δύσκολες οι διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν

Πάντως, τα όσα ειπώθηκαν επί του θέματος μεταξύ Σκρέκα και Βεστάγκερ το Μάιο αποδεικνύουν ότι μόνο εύκολο δεν είναι να τελεσφορήσει ευνοϊκά, σύμφωνα με τις προθέσεις της ελληνικής πλευράς, η συγκεκριμένη υπόθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του energypress, η κα. Βεστάγκερ έχει καταστήσει σαφές στο ΥΠΕΝ ότι απαιτείται νέα μελέτη επάρκειας και να ξαναστηθεί από την αρχή όλος ο μηχανισμός, προκειμένου να συμβαδίζει με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Ζητούμενο είναι η τεκμηρίωση της επείγουσας ανάγκης για τη δημιουργίας μιας τέτοιας φόρμουλας, η οποία, εκτός από τις μονάδες της ΔΕΗ, θα συμπεριλαμβάνει και την απόκριση ζήτησης (demand response). 

Πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν, ότι η υπόδειξη των ευρωενωσιακών αρχών ως προς το νέο strategic reserve είναι ότι το όποιο σχήμα βρει η ελληνική πλευρά οφείλει να είναι μικρής διάρκειας.

 

 

8 Ιουνίου 2021

energypress