Δανία: Φόρος στους αγρότες για εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα ζώα τους

01 07 2024 | 06:22

Η Δανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς κρέατος (χοιρινού και βόειου) στην Ευρώπη.

Φόρος θα επιβάλεται στη Δανία με νέα απόφαση στους αγρότες στη Δανία για τα αέρια που προκαλούν υπερθέρμανση του πλανήτη και εκπέμπονται από τα ζώα που εκτρέφουν

Πιο συγκεκριμένα, η συμφωνία με τους αγρότες, που ήλθε έπειτα από μήνες συζητήσεων, προβλέπει την εισαγωγή από το 2030 φόρου 120 κορωνών (περίπου 16 ευρώ) ανά τόνο αερίων του θερμοκηπίου, ποσό που αναμένεται να φτάσει τις 300 κορώνες (40 ευρώ) ως το 2035. Σύμφωνα με το Guardian, τα χρήματα θα πηγαίνουν σε ταμείο που θα υποστηρίζει την πράσινη μετάβαση στον τομέα της γεωργίας.

Η Δανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς κρέατος (χοιρινού και βόειου) στην Ευρώπη. Το ένα τρίτο των αερίων που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη προέρχονται από τη γεωργία και από αυτά ήμισυ από τα ζώα. Τα ζώα κτηνοτροφίας παράγουν μεγάλες ποσότητες μεθανίου όταν χωνεύουν την τροφή τους, ένα αέριο που είναι πιο επιβλαβές από το διοξείδιο του άνθρακα.

G