Διαφωνία της ΕΛΕΤΑΕΝ ως προς την έκδοση εγγυητικής επιστολής βεβαίωσης παραγωγού μόνο από πιστωτικά ιδρύματα - Τι αναφέρει στη διαβούλευση της ΡΑΕ

15 09 2021 | 08:31

Με επιστολή της προς τη ΡΑΕ, συμμετείχε η ΕΛΕΤΑΕΝ στη δημόσια διαβούλευση της Αρχής επί του περιεχομένου του υποδείγματος της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α’ 92/ 07.05.2020), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 137 του ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α’ 129/23.07.2021).

Η ΕΛΕΤΑΕΝ επεσήμανε ότι δεν πρέπει να μεταβληθεί  η έως σήμερα ισχύουσα νόμιμη πρακτική, σύμφωνα με την οποία η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από κάθε φορέα που έχει το νόμιμο δικαίωμα έκδοσης τέτοιων εγγυητικών και όχι μόνο από πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες), όπως καθορίζεται στην υποσημείωση 1 του σχεδίου της νέας εγγυητικής επιστολής.

Τέλος, ζητήθηκε να υπάρξει ρητός ορισμός της ημερομηνίας λήξης στο σχέδιο της Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού.

Δείτε την επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΔΩ

 

 

 

15 Σεπτεμβρίου 2021

energypress