Διεθνής διάκριση για ελληνική start-up που αναπτύσσει χρηματοοικονομικές τεχνολογίες για τη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων

Μια σημαντική διάκριση κατέγραψε στο ενεργητικό της η ελληνική νεοφυή επιχείρηση Parity Platform, σε διεθνή διαγωνισμό του φορέα καινοτομίας του Δήμου Παρισίων Paris & Co.

Η Parity Platform είναι μια από τις 12 νεοφυείς επιχειρήσεις που επελέγησαν μεταξύ άνω των 100 υποψηφιοτήτων για να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Επιτάχυνσης Νεοσύστατων Επιχειρήσεων (Business Acceleration Program) Paris Landing Pack_Explore.

Η Parity Platform δραστηριοποιείται στον τομέα των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών (FinTech), αναπτύσσοντας λύσεις λογισμικού για τη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων, οι οποίες δίνουν άμεση πρόσβαση σε όλους τους ενδιαφερόμενους σε επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες (GreenTech), εξασφαλίζοντας περισσότερη διαφάνεια και εξοικονόμηση πόρων – μέσα από την απομάκρυνση των μεσαζόντων – για τους επενδυτές.

Το πρόγραμμα Paris Landing Pack_Explore προσφέρει τη δυνατότητα στις επιλεχθείσες νεοφυείς επιχειρήσεις να ανακαλύψουν τη γαλλική αγορά και τους τρόπους που μπορούν να αξιοποιήσουν δυνητικές επαγγελματικές ευκαιρίες, καθώς και να έρθουν σε επαφή με άλλες start-ups από όλο τον κόσμο.

Οι επιλεχθείσες start-up θα έχουν πρόσβαση σε ένα πλήρες πακέτο εργαλείων-επιχειρηματικών οδηγών της Γαλλίας, λαμβάνοντας μέρος σε μια σειρά σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις δικτύωσης.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια ενός μήνα και θα υλοποιηθεί τον Μάρτιο 2019, στις εγκαταστάσεις της θερμοκοιτίδας Comet στο Παρίσι.

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι επισημαίνει ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα καταστήσει την Parity Platform πιο ορατή στη γαλλική αγορά, θα διευκολύνει την προσέλκυση πελατών από τη Γαλλία αλλά και ευρύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ θα ενισχύσει της προοπτικές επιτυχίας της στο Παρίσι.

Στο πρόγραμμα επελέγησαν να συμμετάσχουν επίσης start-ups από τη Γερμανία (e-bot7 και BESPACED), την Ελβετία (Totemi και Cortexia), το Ην. Βασίλειο (Twisted Mirror Films Ltd.), την Κίνα (D3 Eurostreet), τη Ρουμανία (See You There - SYT)), τη Σενεγάλη (BY FILLING), την Ταϊβάν (Ubiik) και την Τυνησία (Evey).

 

 

 

20 Φεβρουαρίου 2019

Πηγή: energypress