Διευρύνεται η πρωτοβουλία «Forum Κυκλικών Πόλεων» - Υπεγράφη στο ΥΠΕΝ σύμφωνο για την επιτάχυνση του μοντέλου μηδενικών αποβλήτων

11 02 2024 | 09:45

Διευρύνεται η πρωτοβουλία: «Forum Κυκλικών Πόλεων», η οποία αφορά στη διαχείριση αποβλήτων ως πόρων, ώστε να διατηρούνται στην οικονομία για να επαναχρησιμοποιούνται επανειλημμένως. Οι αρμόδιες Γενικές Γραμματείες των Υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργε​ιας, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας. 

Ειδικότερα, στις 8 Φεβρουαρίου 2024 η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων και η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας με την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Υπουργείο Ανάπτυξης), την Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης).

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αντικείμενο του εν λόγω Συμφώνου είναι η συμμετοχή αυτών των τριών Γραμματειών των ισάριθμων Υπουργείων στην πρωτοβουλία, με σκοπό τη συμβολή τους στην προσπάθεια να επιταχυνθεί η μετάβαση στην κυκλική οικονομία, σε ένα μοντέλο με μηδενικά απόβλητα.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο Γραμματείες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων και ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων) μαζί με την ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) ανέλαβαν τον Μάιο του 2023, υπό τον συντονισμό του επιστημονικού σωματείου της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΣΔΑ), την κοινή πρωτοβουλία να ιδρύσουν το «Forum Κυκλικών Πόλεων» (www.circularcitiesforum.org). Τότε, είχαν υπογράψει αντίστοιχο Σύμφωνο Συνεργασίας με 9 αυτοδιοικητικούς, παραγωγικούς, επιστημονικούς, περιβαλλοντικούς και ακαδημαϊκούς φορείς.

d