DNV: Η επάρκεια σε "πράσινα" καύσιμα το μεγάλο πρόβλημα της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας

11 09 2023 | 14:49Energypress

Αντιμέτωπες με σκληρό ανταγωνισμό από άλλους βιομηχανικούς κλάδους βρίσκονται οι ναυτιλιακές, για την υιοθέτηση πιο οικολογικών, «πράσινων»,  καυσίμων. Η επίτευξη των νέων στόχων εκπομπών αερίων ρύπων της ναυτιλίας για το 2030 αντιμετωπίζει σημαντικές αβεβαιότητες .

Σύμφωνα με τη φετινή έκδοση του Maritime Forecast to 2050 του DNV, η ναυτιλιακή βιομηχανία θα δυσκολευτεί να εξασφαλίσει επαρκή προμήθεια καυσίμων με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα. Η μελέτη τονίζει την ανάγκη να εξεταστούν όλες οι εναλλακτικές λύσεις για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και να ληφθούν τώρα μέτρα για μια επιτυχημένη ενεργειακή μετάβαση.Η αυξανόμενη ρυθμιστική πίεση για απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων και των αυστηρότερων στόχων που έθεσε ο IMO τον περασμένο Ιούλιο, σημαίνει ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία πρέπει τώρα να καταφέρει μείωση των εκπομπών κατά 20% έως το 2030, και μηδενικές εκπομπές έως ή κοντά στο 2050. Για να καλυφθεί η αναμενόμενη ζήτηση 17 εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου πετρελαίου (Mtoe) ετησίως έως το 2030, η ναυτιλία πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση σε ένα εντυπωσιακό 30-40% της προβλεπόμενης παγκόσμιας διαθεσιμότητας καυσίμων ουδέτερου αποτυπώματος σε άνθρακα. Ως εκ τούτου, οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να επικεντρωθούν πέρα από τα καύσιμα, και στο τι μπορεί να γίνει άμεσα για την επίτευξη της βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης, και συνεπώς, μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ο Knut Ørbeck-Nilssen, Διευθύνων Σύμβουλος του DNV Maritime, δήλωσε: «Η δεκαετία του 2020 είναι η πιο αποφασιστική για τη ναυτιλία. Η εξασφάλιση εφοδιασμού πράσινων καυσίμων είναι κρίσιμης σημασίας. Ωστόσο, η εστίαση μόνο στα καύσιμα μπορεί να μας αποσπάσει την προσοχή από το να κάνουμε τη διαφορά αυτή τη δεκαετία, και οι φιλόδοξες δηλώσεις για το μέλλον δε φτάνουν. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι απτές ενέργειες με στόχο τη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης μπορούν να αποφέρουν αποτελέσματα στην απεξάρτηση από τον άνθρακα σήμερα, και οδεύοντας προς το 2030.»

Το Maritime Forecast to 2050 περιλαμβάνει επισκόπηση των τρεχόντων κανονισμών και οδηγιών για την απανθρακοποίηση, με σημαντικότερους τους νέους κανονισμούς του ΙΜΟ, τη συμπερίληψη της ναυτιλίας στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Emissions Trading Scheme) και τις επικείμενες θεωρήσεις του ολοκληρωμένου κύκλου διαχείρισης και διάθεσης των καυσίμων (well-to-wake). Oι κανονισμοί αυτοί θα αυξήσουν το λειτουργικό κόστος της χρήσης καυσίμων με αποτύπωμα άνθρακα, δίνοντας κίνητρα στους πλοιοκτήτες να πάρουν σήμερα μέτρα για τη μείωση εκπομπών άνθρακα.

«Το φετινό Maritime Forecast to 2050 περιγράφει πολλά από τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης που μπορούν να αποφέρουν αποτελέσματα στην προσπάθεια για την απαλλαγή από τον άνθρακα. Τονίζει την ανάγκη να υιοθετήσει η ναυτιλία μια ολιστική προσέγγιση για να διασφαλίσει μια εύρωστη εξέλιξη των κανονισμών και των τεχνολογιών, καθώς και τη μακροπρόθεσμη επάρκεια καυσίμων», δήλωσε ο Eirik Ovrum, Principal Consultant DNV Maritime και επικεφαλής της συγγραφικής ομάδας του Maritime Forecast to 2050.

Για να ξεπεραστούν οι προκλήσεις της απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα, ο κλάδος μπορεί να υιοθετήσει λειτουργικά μέτρα ενεργειακής απόδοσης, όπως συστήματα λίπανσης της γάστρας με αέρα και (μερική) αιολική πρόωση. Η δεύτερη έχει ήδη εγκατασταθεί σε 28 μεγάλα πλοία, προσφέροντας εξοικονόμηση καυσίμων μεταξύ 5-9% μέχρι σήμερα, με δυνατότητα να φτάσει το 25%.

Επιπλέον, τεχνολογίες όπως η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα και η πυρηνική πρόωση μπορούν να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό για βιώσιμη βιομάζα και ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ. Το Maritime Forecast to 2050 περιλαμβάνει την οικονομική ανάλυση και των δύο επιλογών, μέσω λεπτομερών μελετών περιπτώσεων που μπορούν να βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους γι’ αυτές τις τεχνολογίες να πάρουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Άλλα ευρήματα της μελέτης: 

• Η μετάβαση στην τεχνολογία των καυσίμων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με το μισό των υπό παραγγελία πλοίων (βάση χωρητικότητας) να μπορεί να χρησιμοποιεί υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), υγραέριο (LPG) ή μεθανόλη σε κινητήρες διπλού καυσίμου, σε σχέση με πέρυσι που η αντίστοιχη χωρητικότητα αντιστοιχούσε στο ένα τρίτο.  

• Για τα πλοία σε λειτουργία, το 6,5% (βάση χωρητικότητας) μπορεί πλέον να λειτουργεί με εναλλακτικά καύσιμα, έναντι 5,5% πέρυσι. 

• Η χρήση μεθανόλης και LPG αρχίζει επίσης να κερδίζει έδαφος, μαζί με τα νεότευκτα πλοία με πρόβλεψη για καύση υδρογόνου. 

• Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά έργα επίδειξης για πλοία με αμμωνία, ενώ αναμένεται ότι σύντομα αυτό θα μεταφραστεί και σε αντίστοιχες σχετικές παραγγελίες.  

 

 

σ