ΕΕ: Πού κυμαίνονται οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου - Τα πρώτα τριμηνιαία στοιχεία της Eurostat

30 11 2021 | 08:45

Το δεύτερο τρίμηνο του 2021, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ ανήλθαν συνολικά σε 867 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2 (CO2-eq), χαμηλότερα από τα προ πανδημίας επίπεδα, για όλα τα τρίμηνα για τα οποία έχει ξεκινήσει σχετική παρακολούθηση η Eurostat.

Η χαμηλότερη τιμή που καταγράφηκε ποτέ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, ήταν το δεύτερο τρίμηνο του 2020, κατά τη διάρκεια της επιδημίας COVID-19 που πάγωσε την οικονομική δραστηριότητα.

Η Eurostat δημοσιεύει για πρώτη φορά εκτιμήσεις των τριμηνιαίων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των εκπομπών ανά οικονομική δραστηριότητα.

Οι εκτιμήσεις καλύπτουν όλα τα τρίμηνα από το 2010 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Αυτά τα στοιχεία θα δημοσιεύονται τακτικά κάθε τρίμηνο από τώρα και στο εξής, αναφέρει ανακοίνωση.

1

Αυτή είναι η πρώτη ανακοίνωση τριμηνιαίων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την ΕΕ. στο πλαίσιο της βελτίωσης και επικαιροποίησης των στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Eurostat να παρέχει περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες σχετικά με την πράσινη μετάβαση στην ΕΕ και την πρόοδο προς τον στόχο να είναι μια ήπειρος καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

 

1