Εκλογικό Αφιέρωμα στις εκλογές 2019. Οι θέσεις των κομμάτων για το κλίμα και την ενέργεια. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

14 06 2019 | 15:27

Το σχέδιό μας:

Για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη

O σεβασμός στο περιβάλλον δεν είναι μόνο μια υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενεές, αλλά και μια μοναδική ευκαιρία να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη.

Αναμφισβήτητα, η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία παγκόσμια πρόκληση και σε καμία περίπτωση ο μετριασμός των επιπτώσεών της δεν αντιμετωπίζεται αποκλειστικά με μέτρα εθνικού ή τοπικού χαρακτήρα. Είναι, όμως, ευθύνη μίας σοβαρής πολιτείας να αναλάβει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες για να προστατευτούν πρώτα και πάνω από όλα οι ανθρώπινες ζωές και οι περιουσίες των πολιτών, αλλά και το περιβάλλον από βλαπτικές ανθρώπινες παρεμβάσεις. Για αυτό, χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για τη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από ρύπους, τον περιορισμό των καταστροφικών επιπτώσεων της άναρχης δόμησης και την καλύτερη προστασία του φυσικού οικοσυστήματος και των φυσικών πόρων της χώρας. Δίνοντας, παράλληλα, έμφαση στην αξιολόγηση του κινδύνου από φυσικά φαινόμενα, στις δράσεις πρόληψης, αλλά και ένα πολιτικό πλέγμα πολιτικής προστασίας.

Για το σκοπό αυτό:

 1. Σχεδιάζουμε μια χωροταξική πολιτική που προστατεύει το περιβάλλον, προωθεί τις επενδύσεις και τελικά δίνει αξία στην περιουσία μας: 
 • Ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού εντός 4 ετών έτσι ώστε οι αρμόδιοι φορείς, αλλά και οι ιδιώτες, να γνωρίζουν τις προβλεπόμενες χρήσεις γης για κάθε περιοχή, να αποφεύγονται οι συγκρούσεις μεταξύ σχεδίων και να διευκολύνεται η πραγματοποίηση των απαραίτητων έργων υποδομής.
 • Προώθηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων σε κρίσιμους τομείς (τουρισμός, logistics, ορυκτοί πόροι, αναθεώρηση Βιομηχανίας, ΑΠΕ και Υδατοκαλλιεργειών.
 • Σύνδεση κατηγοριών χρήσεων γης με τους κωδικούς δραστηριότητας της εφορίας (ΚΑΔ) ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης να γνωρίζει αυτόματα που μπορεί να ασκήσει τη δραστηριότητα που επιθυμεί.
 • Κατηγοριοποίηση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων με βάση τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και κατάργηση της απαρχαιωμένης κατηγοριοποίησης ανά επίπεδο όχλησης.

 

 1. Προωθούμε μια μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική για μείωση των εκπομπών ρύπων και της περαιτέρω επιβάρυνσης του περιβάλλοντος με στόχο τον περιορισμό κατά τουλάχιστον 80% των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050 (σε σχέση με το 1990) μέσα από τη σταδιακή απεξάρτηση από τις ρυπογόνες μορφές ενέργειας, την αύξηση του μεριδίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την μεγαλύτερη αξιοποίηση των αποβλήτων, όπως η παραγωγή βιοαερίου από βιομάζα. (η αναλυτική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας παρουσιάζεται στο https://nd.gr/deltia-tipou/i-protasi-tis-neas-dimokratias-gia-tin-energeiaki-politiki).

 

 1. Έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων του θερμοκηπίου από κτιριακές εγκαταστάσεις όλων των κατηγοριών, των νοικοκυριών, του δημοσίου τομέα και των βιομηχανικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, με πρωτοβουλίες όπως:
 • Παροχή έκπτωσης φόρου 40%-50% για όλες τις εργασίες ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης των υφιστάμενων ακινήτων. Αυτό θα γίνεται με χορήγηση έκπτωσης φόρου η οποία θα συμψηφίζεται με οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, στα τρία επόμενα έτη.
 • Δυνατότητα μικρής αύξησης του συντελεστή δόμησης κοινόχρηστων χώρων για τις τουριστικές επιχειρήσεις που αναβαθμίζουν ενεργειακά τις μονάδες τους και προστατεύουν το περιβάλλον.
 • Επικαιροποίηση του πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής αποδοτικότητας από εξειδικευμένες εταιρείες (ESCOs) οι οποίες μέσα από συμπράξεις με το δημόσιο τομέα μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην αναβάθμιση των κτιρίων του Δημοσίου απολαμβάνοντας το όφελος από την ενεργειακή εξοικονόμηση.

 

 1. Υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων που εφαρμόζονται στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.. Έμφαση στο τρίπτυχο ελάττωση-επανάχρηση-ανακύκλωση (reduce, reuse, recycle) και στις αρχές της κυκλικής οικονομίας.  Έμφαση στην προώθηση της ανακύκλωσης, τον διαχωρισμό των υλικών στο σπίτι (διαλογή στην πηγή), τον περιορισμό των σκουπιδιών, την αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων, με κίνητρα που θα δοθούν σε πολίτες και επιχειρήσεις. Παράλληλα με την ανακύκλωση, προωθούμε την δημιουργία υποδομών με σύγχρονα συστήματα διαχείρισης και ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων. Αξιοποίηση και των συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες.

 

 1. Αποτελεσματικότερη προστασία των δασικών εκτάσεων όλης της χώρας ξεκινώντας από τη διατύπωση ενός κοινά αποδεκτού ορισμού του δάσους που θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα με βάση την κοινή αντίληψη και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Με κατάρτιση και κύρωση αξιόπιστων δασικών χαρτών, που θα λειτουργούν ως σημείο αναφοράς, και παράλληλη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων προκειμένου να μη θιγούν ιδιοκτησιακά δικαιώματα του δημοσίου ή των ιδιωτών.

          Παράλληλα, χρειάζεται μια σειρά παρεμβάσεων που μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα και να βελτιώσουν την πρόληψη και την αντιμετώπιση  πυρκαγιών:

 • Η προστασία των δασών οφείλει να ξεκινάει πολλούς μήνες πριν το καλοκαίρι. Έμφαση στον προληπτικό καθαρισμό των δασών από οτιδήποτε μπορεί να λειτουργήσει ως εύφλεκτη ύλη, διάνοιξη πρόσθετων αντιπυρικών ζωνών και δασικών δρόμων και εγκατάσταση δεξαμενών ανεφοδιασμού των ελικοπτέρων στα οικολογικά κρίσιμα δάση.
 • Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Δασοπροστασίας, με ενεργή συμμετοχή των δασικών υπηρεσιών και των στελεχών τους, ώστε να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη και στην άμεση παρέμβαση στα αρχικά στάδια της πυρκαγιάς.
 • Διαρκής παρακολούθηση της κατάστασης των δασικών περιοχών με χρήση μέσων σύγχρονης τεχνολογίας (πχ drones) για τον έγκαιρο εντοπισμό των πυρκαγιών και την αντιμετώπιση τους στα αρχικά στάδια, πριν εξαπλωθούν.

 

 1. Συνολική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας. Με πιο ευέλικτες δομές, στελεχωμένες με επιστημονικό προσωπικό, ώστε να επιταχύνεται ο αποτελεσματικός σχεδιασμός, η υλοποίηση προληπτικών μέτρων και η έγκαιρη λήψη αποφάσεων σε έκτακτες καταστάσεις. Δημιουργία Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης, ώστε να περιοριστεί δραστικά ο κίνδυνος απωλειών σε ανθρώπινες ζωές και σε περιουσίες που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα όπως δυστυχώς συνέβη στο Μάτι και στη Μάνδρα.

 

 1. Ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών ΝΑTURA 2000 και της βιοποικιλότητάς τους. Με νομική θωράκιση των περιοχών και νέο μοντέλο διοίκησης, με έναν Φορέα Διοίκησης Προστατευόμενων Περιοχών ανά Περιφέρεια της χώρας. Ώστε να διευκολύνεται η κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και η εποπτεία της υλοποίησης των σχεδίων αυτών, καθώς και ο συντονισμός με τις υφιστάμενες δομές της Πολιτείας.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας μπορείτε να βρείτε στα έντυπα:  «Για μια καλύτερη ζωή» και «Έτοιμοι να αλλάξουμε την Ελλάδα. Βασικοί άξονες του σχεδίου μας».

 

 

 

 

 

14 Ιουνίου 2019

φ