ΕΛΕΤΑΕΝ: Αυτά είναι τα άμεσα μέτρα και οι απαιτούμενες πολιτικές για ανάπτυξη των αιολικών - Να μπεί στο σύνταγμα η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Υπόμνημα με τα άμεσα μέτρα και τις απαιτούμενες πολιτικές για την ανάπτυξη του αιολικού δυναμικού στην Ελλάδα απέστειλε η ΕΛΕΤΑΕΝ στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ. Το κείμενο συνοψίζει ήδη επεξεργασμένες και ανακοινωμένες θέσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ σε όλα τα θέματα που αφορούν την αιολική ενέργεια.

Ειδικότερα, η ΕΛΕΤΑΕΝ προχώρησε στην απαρίθμηση άμεσων μέτρων που απαιτούνται προκειμένου να αρθούν οι όποιες αγκυλώσεις και στρεβλώσεις στην αγορά αιολικής ενέργειας αλλά και συνολικότερα στο χώρο των ΑΠΕ.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Να παραταθεί, αποσυνδεόμενη από τη θέσπιση του ΦοΣΕΤεΚ, η μεταβατική περίοδος αποζημίωσης της ενέργειας από τα εν λειτουργία έργα με ΣΕΔΠ τα οποία, άλλως, θα μένουν απλήρωτα από 1.7.2019, και να εξορθολογισθεί το ύψος της αποζημίωσης.

2. Να καταργηθεί το τέλος διακράτησης αδειών παραγωγής

3. Να αντιμετωπισθεί η συσσώρευση αιτήσεων για τροποποίηση υφιστάμενων ή χορήγηση νέων αδειών παραγωγής

4. Να απλοποιηθούν οι εσωτερικές διαδικασίες και να αρθούν οι καθυστερήσεις για την τροποποίηση ή την υπογραφή συμβάσεων σύνδεσης

5. Να μην προσμετράται  στη διάρκεια ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης και των αδειών εγκατάστασης ο χρόνος που μεσολαβεί από την έκδοσή τους έως και την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης ανταγωνιστικής διαδικασίας στην οποία έχει δικαίωμα να συμμετάσχει ο σταθμός.

6. Να αξιοποιηθεί για αιολικά πάρκα ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος σε ανεμώδεις περιοχές της χώρας (π.χ. Πελοπόννησος)

7. Να ρυθμιστεί το καθεστώς αποζημίωσης των μεγάλων επενδύσεων (αιολικά πάρκα με υποθαλάσσια διασύνδεση, θαλάσσια αιολικά πάρκα) κατά τρόπο συμβατό με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (individual notification, πρόσθετο premium που θα είναι εκ των προτέρων γνωστό, πιλοτικός διαγωνισμός για offshore)

8. Να καθορισθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αποθήκευση και τα υβριδικά συστήματα

13+1 άξονες για την ανάπτυξη ελληνικού δυναμικού αιολικής ενέργειας

Στο επίκεντρο της έκθεσης της ΕΛΕΤΑΕΝ με τις προτάσεις πολιτικής προς την ηγεσία του ΥΠΕΝ και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς βρίσκονται μεταξύ άλλων προτάσεις σχετικά με τους στόχους ΑΠΕ 2030 και μετά, τις ανταγωνιστικές διαδικασίες ΑΠΕ, τη λειτουργία της νέας αγοράς ηλεκτρισμού, για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και τη διαχείριση αυτού, καθώς και άλλα κρίσιμα ζητήματα της «πράσινης» ενεργειακής πραγματικότητας.

Ιδιαίτερης σημασίας και βαρύτητας είναι, επίσης, η πρόταση της ΕΛΕΤΑΕΝ για την ενσωμάτωση της πολιτικής αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής στο Σύνταγμα της χώρας. Συγκεκριμένα, προτείνεται στο πλαίσιο της διαδικασίας για την Αναθεώρηση του Συντάγματος να ενταχθεί στο άρθρο 24 (ή σε άλλο κατάλληλο σημείο) η υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά κατά προτεραιότητα για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής με την ενεργό συμμετοχή της χώρας στις διεθνείς πρωτοβουλίες, την υλοποίηση κατάλληλων σχεδίων και δράσεων για την ενέργεια και το κλίμα και την αποχή από δράσεις που έχουν αντίθετα αποτελέσματα.

Συνοπτικά οι προτάσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ παρουσιάζονται σε 13+1 άξονες ως ακολούθως:

1] Στόχοι Α.Π.Ε. 2030 και μετά

2] Ανταγωνιστικές διαδικασίες Α.Π.Ε.

 • Σταδιακή μείωση του ρυθμιστικού επιπέδου ανταγωνισμού και αύξηση του ρυθμού διενέργειας των διαγωνισμών
 • Πιο συγκεκριμένο και λεπτομερές χρονοδιάγραμμα διαγωνισμών και μετά το 2020
 • Μηχανισμός αξιολόγησης : Μέτρο της επιτυχίας είναι η επίτευξη των στόχων
 • Άλλες διορθωτικές παρεμβάσεις

3] Λειτουργία της νέας αγοράς ηλεκτρισμού

 • Προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι νέες Α.Π.Ε. αποκτούν πλήρεις υποχρεώσεις αγοράς
 • Μόνιμος Μηχανισμός Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος
 • Παράταση της μεταβατικής περιόδου αποζημίωσης των εν λειτουργία έργων με ΣΕΔΠ

4] Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. – Πληρωμές

5] Αποτελεσματικές διαδικασίες αδειοδότησης

 • Άδεια Παραγωγής
 • Περιβαλλοντική και λοιπή αδειοδότηση – Άδεια Εγκατάστασης
 • Σύνδεση στο δίκτυο – Συμβάσεις σύνδεσης
 • Κατάργηση του τέλους διακράτησης αδειών παραγωγής
 • Άλλες αλλαγές στην αδειοδοτική διαδικασία λόγω διαγωνισμών
 • Παράταση ωφέλιμου χρόνου ζωής αιολικών εγκαταστάσεων (Life time extension)
 • Σχεδιασμός για το μέλλον

6] Οδικός χάρτης για μεγάλες επενδύσεις Α.Π.Ε.

 • Μεγάλα συγκροτήματα χερσαίων αιολικών πάρκων (σε νησιά, βραχονησίδες και ηπειρωτική χώρα)
 • Θαλάσσια αιολικά πάρκα (περιλαμβανομένων των πλωτών ανεμογεννητριών)

7] Εγχώριες και διεθνείς διασυνδέσεις

8]  Αποθήκευση (κεντρική και διεσπαρμένη) – Υβριδικοί σταθμοί

9]  Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Α.Π.Ε.

10] Εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε περιοχές του δικτύου Natura 2000

11] Μικρές Ανεμογεννήτριες

12] Έρευνα και Καινοτομία

13] Ενημέρωση και επικοινωνία

Τελική πρόταση: Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στο Σύνταγμα της Ελλάδας

Σε επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε ολόκληρο το  στρατηγικό κείμενο πολιτικής και θέσεων της ΕΛΕΤΑΕΝ

 

 

6 Σεπτεμβρίου 2019

energypress

 

Συνοδευτικα Αρχεια