Ένα βήμα πιο κοντά η συμμετοχή του demand response στην Αγορά Εξισορρόπησης - Στα "σκαριά" από την ΡΑΕ το πλαίσιο για τους ΦοΣΕ Απόκρισης Ζήτησης

Ακόμη ένα βήμα για την ένταξη του demand response στην ελληνική αγορά ενέργειας επιχειρεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με την ανάθεση σε εξωτερικό σύμβουλο να εκπονήσει μελέτη σχετικά με την «Διαμόρφωση πλαισίου για τους ΦΟΣΕ Απόκρισης Ζήτησης».

Ο ΦοΣΕ Απόκρισης Ζήτησης είναι το νομικό πρόσωπο το οποίο αθροιστικά εκπροσωπεί στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας έναν ή περισσότερους καταναλωτές και αναλαμβάνει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και απαιτήσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στις αγορές αυτές.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση της ΡΑΕ, ένας φορέας σωρευτικής εκπροσώπησης απόκρισης μπορεί να συμμετέχει στην αγορά εξισορρόπησης ως Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.

Η «πρωτοβουλία» της ΡΑΕ, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών για την διαμόρφωση του του θεσμικού πλαισίου και το οποίο αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες, έρχεται σε συνέχεια του ήδη εκδηλωμένου ενδιαφέροντος από πλευράς εγχώριων και ξένων εταιρειών να δραστηριοποιηθούν στην εν λόγω αγορά.

Όπως έχει γράψει το energypress σε προηγούμενο ρεπορτάζ του, μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, οι οποίες εκπροσωπούν σημαντικά χαρτοφυλάκια κατανεμόμενου φορτίου σε χρηματιστήρια ενέργειας του εξωτερικού, παίρνουν «θέσεις μάχης». Συγκεκριμένα, πρόκειται για την ιταλική Enel και την ολλανδική Sympower.

Με την ενεργοποίηση των ΦοΣΕ Απόκρισης Ζήτησης, θα προστεθεί στην ελληνική Αγορά Εξισορρόπησης μία δεύτερη κατηγορία Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης πέρα από τους ηλεκτροπαραγωγούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι οι μόνοι στη χώρα μας που προσφέρουν ανάλογες υπηρεσίες. Όπως είναι φυσικό, η εξέλιξη αυτή θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό στην Αγορά Εξισορρόπησης.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα και γνωστά, η έναρξη συμμετοχής του demand response εκτιμάται ότι θα γίνει εντός του 2021.

Μάλιστα, στο σχετικό κείμενο του ΑΔΜΗΕ με τις υποθέσεις και τα δεδομένα που προτίθεται να λάβει υπόψη κατά την εκπόνηση της νέας Μελέτης Επάρκειας Ισχύος 2022-2031, υπάρχει σαφής αναφορά στο demand response. «Σύμφωνα με το εθνικό πλάνο μεταρρυθμίσεων, αναμένεται πως στο 4ο τρίμηνο του 2021 θα καταστεί εφικτό το demand response να συμμετάσχει στις αγορές», σημειώνεται χαρακτηριστικά.  

 

 

 

14 Ιουλίου 2021

energypress