Το ενεργειακό μέλλον είναι σίγουρα "ηλεκτρικό"

Αδιαμφισβήτητα η χρονιά που τελειώνει ήταν γεμάτη με τις γνωστές προκλήσεις και τις διαρκείς ανατροπές στην καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης πανδημίας.

Αυτό που όμως πραγματικά δεν είχε προβλεφθεί ήταν η τεράστια επίπτωση που η πανδημία θα είχε στον ενεργειακό τομέα.  Η εκτόξευση του κόστους της ενέργειας σε δυσθεώρητα ύψη, ανέτρεψε οικονομικούς και χρονικούς προγραμματισμούς, επενδυτικά προγράμματα και εφαρμογή στρατηγικών που στοχεύουν την κλιματική ουδετερότητα για το 2050.

Μπαίνοντας στο 2022, οι εκτιμήσεις για το πως θα πορευθούμε στην συνέχεια διαφοροποιούνται διαρκώς, καθώς πολλοί σχεδιάζουν στην βάση μίας σύντομης μείωσης του ενεργειακού κόστους, αλλά άλλοι τόσοι στην βάση ότι αυτή θα αργήσει κάπως ή ακόμα περισσότερο, οδηγώντας σε αλληλοσυγκρουόμενες επιχειρηματικές πολιτικές και επιλογές.

Ένα όμως είναι σίγουρο.  Ανεξαρτήτως του πως θα πορευτούμε στο βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο μέλλον, το μέλλον αυτό θα είναι σίγουρα «ηλεκτρικό».

Με ορίζοντα το 2030, η παγκόσμια οικονομία εκτιμάται ότι θα είναι κατά 40% μεγαλύτερη, αλλά και με κατά 7% μειωμένη κατανάλωση ενέργειας για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων μέχρι το 2050.  Τότε ο ενεργειακός τομέας θα κυριαρχείται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ο ηλεκτρισμός θα αποτελεί περίπου το 50% της καταναλισκόμενης ενέργειας, από το 20% που είναι σήμερα.

Αυτό όμως προϋποθέτει ιδιαίτερα επαυξημένες επενδύσεις στις ηλεκτρικές υποδομές, η έλλειψη των οποίων θα εμποδίζει ή στην καλύτερη περίπτωση θα καθυστερεί αυτή την ενεργειακή μετάβαση.

Αυτό το βλέπουμε πλέον ήδη έντονα και στην Ελλάδα, αφού μιλάμε για κορεσμένα ηλεκτρικά δίκτυα σε πολλές περιοχές της χώρας, όπου έχει εκφραστεί έμπρακτα η επιχειρηματική βούληση για επενδύσεις σε ανανεώσιμα, αλλά υπάρχει αδυναμία υλοποίησής τους εντός του χρονικού πλαισίου του αρχικού σχεδιασμού τους για αυτόν ακριβώς τον λόγο.

Αυτό το φαινόμενο, επιτείνεται από την αυξημένη ζήτηση του αναγκαίου σχετικού εξοπλισμού και των συνδεδεμένων υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση τιμών και χρόνου παράδοσης, ενώ πολλές φορές υπάρχουν ζήτημα διαθεσιμότητας ακόμα και των αναγκαίων γι’ αυτό πρώτων υλών.

Έτσι, δημιουργείται μία νέα πρόκληση, όπου τα ίδια τα έργα επέκτασης των ηλεκτρικών δικτύων «ανταγωνίζονται» μεταξύ τους, στην βάση του ποια είναι πιο «ώριμα» αδειοδοτικά, τεχνικά, και πιο «ελκυστικά» οικονομικά, ώστε να τύχουν της προσοχής των διαθέσιμων συντελεστών υλοποίησής τους.

Η Hitachi Energy, παγκόσμιος ηγέτης και πρωτοπόρος στην ανάπτυξη ειδικών τεχνολογιών που διευκολύνουν την ένταξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα ηλεκτρικά δίκτυα, είναι κύριος δέκτης αυτού του ιδιότυπου ανταγωνισμού και προσπαθεί, σε συνεργασία με τους ανά τον κόσμο πελάτες της, να αμβλύνει κατά το δυνατό τις επιπτώσεις αυτού του φαινομένου, με κατάλληλη συμβουλευτική, έγκαιρο προγραμματισμό και διάθεση της εξειδικευμένης παραγωγής της, πάντα διατηρώντας ένα υγιές και ανταγωνιστικό περιβάλλον στην όλη σχέση της με την αγορά.

Στη βάση αυτή, εμείς στην Hitachi Energy, θεωρούμε ότι το 2022 θα είναι ένα έτος όπου αυτές οι προκλήσεις θα συνεχίζουν να επηρεάζουν την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας, οπότε όλοι οι εγχώριοι συντελεστές που διαμορφώνουν τις αντίστοιχες πολιτικές και στρατηγικές που θα ακολουθηθούν πρέπει να μεριμνήσουν έγκαιρα για την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη άμβλυνση των σχετικών επιπτώσεων στους προγραμματισμούς τους.

Συμπερασματικά, απαιτείται περαιτέρω βελτίωση των θεσμικών πλαισίων που διέπουν τον σχετικό τομέα για την καλύτερη αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, ευελιξία στις αποφάσεις και συνεχή εγρήγορση για την έγκαιρη αναγνώριση των νέων τάσεων αλλά και των κινδύνων που συνεχώς ανακύπτουν στην αγορά, ώστε όλοι να προχωρήσουμε απερίσπαστα στην υλοποίηση των ηλεκτρικών υποδομών που χρειάζονται για ένα καλύτερο αύριο για την χώρα.

-------------------------------

Ο κ. Κώστας Παπαδόπουλος είναι Country Managing Director-Greece & Cyprus της HITACHI ENERGY

Το άρθρο περιλαμβάνεται στο αφιέρωμα του energypress για τις προκλήσεις, τους φόβους και τις προσδοκίες ενόψει του 2022. 

 

1