Έως και με «ναυάγιο» απειλούνται υποψήφια έργα ΑΠΕ - «Δαμόκλειος σπάθη» το εξαιρετικά αυξημένο κόστος υλικών

«Εν την γενέσει» τους απειλούνται μια σειρά επενδύσεις ΑΠΕ... να μείνουν στα χαρτιά υπό το φόντο των νέων δεδομένων που δημιουργεί το σημαντικά αυξημένο κόστος των υλικών πανευρωπαϊκά και παγκόσμια.

Ένα τελευταίο παράδειγμα, στη μακρά πλέον λίστα, αποτελεί η Γαλλία και η παραδοχή εκ μέρους του Υπουργείου Ενέργειας της χώρας, το οποίο αναφέρει πως 13 GW έργων ηλιακής και αιολικής ενέργειας ενδέχεται να «μείνουν στα χαρτιά», καθώς το αυξημένο κόστος των υλικών κατασκευής πλέον υπερβαίνει τις τιμές που είχαν συμφωνηθεί χρόνια πριν, μεταξύ του κράτους και των επενδυτών.

Όπως υπογραμμίζει σε δημοσίευμά του το Montel, τα αυξημένα κόστη αποθάρρυναν τους φορείς ανάπτυξης έργων (developers) να υποβάλουν νέα έργα στον τελευταίο διαγωνισμό φωτοβολταϊκών της Γαλλίας, με λιγότερα από το ήμισυ της συνολικής ισχύος των 700 MW να κατακυρώνεται σε υποψήφια έργα.

«Η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή ήταν εξαιρετικά χαμηλή... δεδομένης της αύξησης στα κόστη επένδυσης», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Andre Joffre, Διευθύνων Σύμβουλος της Tescol, σύμβουλευτικής εταιρείας για έργα ηλιακής ενέργειας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο David Greau, στέλεχος ςτου lobby group Enerplan, σημειώνει πως «Πολλοί συμμετέχοντες με ενημέρωσαν πως υπέβαλαν προσφορά για κανένα έργο στον τελευταίο διαγωνισμό επειδή δεν μπορούν να είναι κερδοφόρα με τις τρέχουσες ανώτατες τιμές».

Σημειώνεται ότι το κόστος των υλικών έχει εκτοξευτεί κατά 30-40% όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, με αποτέλεσμα, οι όποιες προηγούμενες εκτιμήσεις και προβλέψεις των επενδυτών να καταλήγουν σήμερα ανεδαφικές. Σε αυτό το περιβάλλον, δεν λείπουν περιπτώσεις, επενδυτές να εγκαταλείπουν σχεδιαζόμενες επενδύσεις, όπως δήλωσε σχετικά ο CEO μεγάλης εταιρείας ανάπτυξης χερσαίων αιολικών πάρκων, υπό το καθεστώς ανωνυμίας. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Montel, η εταιρεία του έχει ήδη εγκαταλείψει δύο αιολικά project που «πέρασε» το 2018 «επειδή τα αρχικά business plans δεν είναι βιώσιμα πλέον», και επιπλέον 60 MW βρίσκονται στον πάγο από το φθινόπωρο.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΙΕΑ, το κόστος για νέα φωτοβολταϊκά και χερσαία αιολικά φέτος εκτιμάται υψηλότερο κατά 15-20%. Ανάλογη εκτίμηση κάνει και το BNEF, όπως έχει γράψει το energypress.

Το παράδειγμα της Ελλάδας και των φωτοβολταϊκών

Το κόστος κατασκευής των φωτοβολταϊκών σταθμών έχει σταδιακά από το 2021 και ιδίως το 2022 αυξηθεί δραματικά με τις αναλύσεις, από διαφορετικές μάλιστα πηγές, να συμπίπτουν σε μια μεσοσταθμική αύξηση της τάξης του 20%.  Σε πρόσφατη μελέτη του ο ΣΠΕΦ  αποτυπώνει από πραγματικά δεδομένα κατασκευής Φ/Β σταθμών στην Ελλάδα τις αυξήσεις σε επιμέρους κέντρα κόστους τους.

Έτσι σε indexed βάση η ανατίμηση των πάνελς φθάνει το 35% σε σχέση με τις αρχές του 2021, στα καλώδια εναλλασσόμενου ρεύματος το 75%, στα καλώδια συνεχούς ρεύματος το 35%, στους υποσταθμούς ΧΤ/ΜΤ το 20%, ενώ αυξήσεις παρατηρούνται ακόμη και στις μεταλλικές βάσεις παρότι λόγω της μεγέθυνσης της ισχύος των πάνελς κανονικά το ανηγμένο ανά watt κόστος θα έπρεπε να μειώνεται.  Την μεσοσταθμική αύξηση του κόστους κατασκευής ενός Φ/Β πάρκου έως και 20% το 2022 ως προς το 2021 ήρθε πρόσφατα να επιβεβαιώσει δημοσιευθείσα μελέτη του ΙΕΑ και σε διεθνές επίπεδο. 

Μιχάλης Μαστοράκης

Έως και με «ναυάγιο» απειλούνται υποψήφια έργα ΑΠΕ - «Δαμόκλειος σπάθη» το εξαιρετικά αυξημένο κόστος υλικών