Επιπλέον 14.1 GW ΑΠΕ σχεδιάζει η Enel μέχρι το 2022 - Ξεχωρίζει η αγορά της Λατινικής Αμερικής.

29 11 2019 | 09:40

Νέα διεύρυνση του «πράσινου» χαρτοφυλακίου εξετάζει ο ιταλικός Όμιλος Enel με επιπλέον 14.1 GW έργων πράσινης ενέργειας μέχρι το 2022, πετυχαίνοντας έτσι τον στόχο για 60% ΑΠΕ στο σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος.

Σήμερα, ο όμιλος παρουσίασε το στρατηγικό του πλάνο για την περίοδο 2020-2022, όπου και περιλαμβάνεται η δέσμευση για επενδύσεις ύψους 14.4 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και την προοδευτική αντικατάσταση της παραγωγής με καύσιμο τον άνθρακα. Μέχρι το 2022, η ENEL σχεδιάζει να απομειώσει την διαθέσιμη ισχύ σε μονάδες άνθρακα και την παραγωγή αυτών κατά 61% και 74%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα μεγέθη του 2018.

6

Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικές δαπάνες κεφαλαίου στην διάρκεια της τριετίας υπολογίζονται σε 28.7 δισεκατομμύρια, γεγονός που συνιστά αύξηση κατά 11% σε σχέση με το πλάνο 2019-2021. Περίπου το 44% αυτών των κεφαλαίων αφορούν τον εταιρικό βραχίονα των ΑΠΕ (Enel Green Power/EGP), ενώ το 41% θα δαπανηθεί σε επενδύσεις δικτύων.

Για την ώρα, το χαρτοφυλάκιο της EGP περιλαμβάνει 42.3 GW εγκατεστημένης ισχύος και τα οποία κατανέμονται κατά 66% σε υδροηλεκτρικά και κατά 25% σε αιολικά έργα. Πρόθεση της Enel είναι να αυξήσει την εγκατεστημένη ισχύ στα 54.2 GW μέχρι το 2022, με την αναλογικά να είναι 52% υδροηλεκτρικά και 31% αιολικά.

Σε ότι αφορά την γεωγραφική διάσταση του νέου επενδυτικού σχεδίου του ιταλικού ομίλου στον τομέα των ΑΠΕ, η Λατινική Αμερική θα αποτελέσει την μεγαλύτερη αγορά για την EGP. Αυτό θα μεταφραστεί σε 10.7 GW υδροηλεκτρικά, 3.7 GW αιολικά και 4 GW ηλιακά και άλλες τεχνολογίες. Βάσει των παραπάνω στοιχείων, η Enel φιλοδοξεί να προσθέσει περίπου 5.1 GW νέας εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ στη Λατινική Αμερική, κυρίως αιολικά και ηλιακά, την περίοδο 2019-2022.

 

 

28 Νοεμβρίου 2019

energypress