Επιστολή ΣΠΕΦ προς ΥΠΕΝ με τα σενάρια εξέλιξης του ΕΛΑΠΕ σε συνέχεια της μείωσης του ΕΤΜΕΑΡ.

09 09 2019 | 08:30

Προς:

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα

Υπ’ όψη  : Υφυπουργού κου Γεράσιμου Θωμά

Κοιν.    : Υπουργού κου Κωστή Χατζηδάκη

: Γεν. Γραμμ. κας Αλεξάνδρας Σδούκου

 

Θέμα: Προβλέψεις μας για ΕΛΑΠΕ υπό συνθήκες Mandatory Pool σε συνέχεια της μείωσης του ΕΤΜΕΑΡ για 2019 και 2020.

 

Αξιότιμε κε Υφυπουργέ

 

Σε συνέχεια της παραγωγικής αισθανόμαστε συνάντησης μας μαζί στις 28/8/19 και της εκτενούς συζήτησης μεταξύ άλλων για τα σενάρια εξέλιξης του σωρευτικού αποτελέσματος του ΕΛΑΠΕ στα τέλη του 2020 υπό συνθήκες μείωσης του ΕΤΜΕΑΡ όπως το Υπουργείο σας εν τέλει υλοποίησε, με την παρούσα επιστολή σας προωθούμε αποτελέσματα από εύλογα κατά την κρίση μας σενάρια που ο Σύνδεσμος μας επεξεργάστηκε.

 

Εν προκειμένω από την μοντελοποίηση της οικονομικής εξέλιξης του ΕΛΑΠΕ που έχουμε υλοποιήσει, σας προωθούμε το σωρευτικό αποτέλεσμα κάθε φορά του λογαριασμού (πλεόνασμα ή έλλειμμα) για 18 διαφορετικά σενάρια υπό τύπον ανάλυσης ευαισθησίας ως προς:

  • Την ποσότητα δωρεάν δικαιωμάτων ρύπων CO2 που θα διατεθούν από την ΕΕ στην χώρα μας για το 2020.
  • Την ποσόστωση του πόσα έσοδα από αυτά θα διατεθούν στον ΕΛΑΠΕ το 2020.
  • Την μεσοσταθμική ετήσια τιμή εκάστου δικαιώματος CO2 σε ευρώ/τόνο το 2020.

Ως σταθερές υποθέσεις / μεταβλητές και στα 18 αυτά σενάρια έχουν ληφθεί:

  • Η υλοποιηθείσα για ολόκληρο το 2019 και 2020 μείωση του ΕΤΜΕΑΡ (αφού η εφαρμογή των νέων τιμών του σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917 αφορά από 1/1/19) κατά 165 εκατ. ευρώ ετησίως ως προς την πλέον πρόσφατη εικόνα του μηνιαίου δελτίου ΕΛΑΠΕ του ΔΑΠΕΕΠ με ημερομηνία έκδοσης Ιούνιος 2019.
  • Η συνέχιση εφαρμογής του Mandatory Pool μέχρι και το τέλος του 2020.
  • Η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος στα 64 ευρώ/MWh υπό συνθήκες Mandatory Pool και όχι Target Model μέχρι και το τέλος του 2020 όπως την θεωρεί το πρόσφατο δελτίο ΕΛΑΠΕ του ΔΑΠΕΕΠ. 
  • Η μέση τιμή των δικαιωμάτων ρύπων CO2 για το πρώτο 6μηνο του 2019 σύμφωνα με τα στοιχεία του πρόσφατου δελτίου ΕΛΑΠΕ του ΔΑΠΕΕΠ είναι στα 23.6 ευρώ/τόνο.  Για όλο το 2019 στα σενάρια μας λαμβάνεται στα 24 ευρώ/τόνο, όσο δηλαδή και στο πρόσφατο δελτίο ΕΛΑΠΕ με ημερομηνία έκδοσης Ιούνιος 2019.
  • Όλες οι υπόλοιπες μεταβλητές παραμένουν όπως στο πρόσφατο δελτίο ΕΛΑΠΕ με ημερομηνία έκδοσης Ιούνιος 2019.

Στον πίνακα αποτελεσμάτων που ακολουθεί, αποτυπώνουμε με κόκκινο τα ελλειμματικά λογιστικά αποτελέσματα, με μπλε τα πλεονασματικά αλλά κάτω του θεσμοθετημένου περιθωρίου των 70 εκατ. ευρώ στο τέλος εκάστου έτους και με πράσινο τα άνω των 70 εκατ. ευρώ.

7

Υπό τις παραδοχές λοιπόν της ανάλυσης που προαναφέραμε, φαίνεται πως:

  • Το περιθώριο σωρευτικού λογιστικού πλεονάσματος 70 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2019 δεν αναμένεται να τηρηθεί.
  • Το περιθώριο σωρευτικού λογιστικού πλεονάσματος 70 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2020 θα μπορούσε να τηρηθεί συνδυαστικά αν η χώρα μας για το 2020 λάμβανε 19.7 εκατ. δικαιώματα, από αυτά το 85% διατεθούν στον ΕΛΑΠΕ και εκπλειστηριάζονταν μεσοσταθμικά με τιμή άνω των 25 ευρώ/τόνο.  Για 75% διάθεση τους στον ΕΛΑΠΕ μοναδική περίπτωση που ικανοποιεί το λογιστικό «μαξιλάρι» των 70 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2020 είναι η μεσοσταθμική αξία τους να υπερβαίνει τα 26 ευρώ/τόνο για το 2020.

Επιτρέψτε μας εδώ ωστόσο να σχολιάσουμε πως ποσότητα 20 εκατ. δικαιωμάτων ρύπων CO2 για το 2020 στη χώρα μας φαίνεται μάλλον δύσκολο να διατεθεί από την ΕΕ, με δεδομένο ότι τόση κατέληξε να είναι αυτή του 2019.  Για το 2019 όπως γνωρίζετε αρχικά προγραμματιζόταν ποσότητα 24.7 εκατ. δικαιωμάτων για την Ελλάδα, η οποία αίφνης τον περασμένο Ιούλιο μειώθηκε στα 20.4 εκατ. δικαιώματα.  Ας σημειωθεί εδώ επιπλέον, πως η ποσότητα του 2018 ήταν 33.6 εκατ. δικαιώματα.  Δηλαδή οι διατιθέμενες ποσότητες δικαιωμάτων από την ΕΕ στα Κράτη μέλη ακολουθούν πτωτική πορεία.

Σε ότι αφορά τέλος την εφαρμογή του Target Model από 1/1/21 ή νωρίτερα, οι εκτιμήσεις μας όπως αναλύθηκαν και στο υπόμνημα μας από 28/8/19 είναι πως θα επιφέρουν μείωση εσόδων για τον ΕΛΑΠΕ.

 

Παραμένουμε στην διάθεση σας.

 

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,

 

Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος

Λουκάς Λαλιώτης – Γεν. Γραμματέας    

 

 

 

9 Σεπτεμβρίου 2019

ΣΠΕΦ