Επιταχύνει για την ηλεκτροκίνηση η ΔΕΗ – Διαγωνισμός 3 εκατ. ευρώ για σταθμούς φόρτισης σε όλη την Ελλάδα

Διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την κατασκευή υποδομών εγκατάστασης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ανά την Ελλάδα έχει προκηρύξει η ΔΕΗ. 

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στα τεύχη της πρόσκλησης, το αντικείμενο της σύμβασης αφορά: -την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών και σχεδίων για την κατασκευή των υποδομών εγκατάστασης σταθμών φόρτισης καθώς και τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των τυχόν αδειών που απαιτούνται

-την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών

-τις εργασίες κατασκευής υποδομών εγκατάστασης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Τα παραπάνω αφορούν εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης ηλεκτρικών οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού δικτύου, καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων, τα οποία κατανέμονται σε γεωγραφικές περιοχές – περιφέρειες σε ολόκληρη τη χώρα (ηπειρωτική και νηριωτική Ελλάδα) και σε χώρους που θα εγκατασταθούν ιδιωτικοί φορτιστές.

Η ΔΕΗ επιθυμεί οι διαδικασίες για την εγκατάσταση των υποδομών φόρτισης να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες, σχέδια και αιτήσεις για άδειες σε διάστημα μιας εβδομάδας από τη σχετική ειδοποίησή του, ενώ σε διάστημα 10 ημερών από την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες κατασκευής των εγκαταστάσεων.

Η σύμβαση που θα υπογράψει η ΔΕΗ με τον ανάδοχο του έργου θα έχει ισχύ για διάστημα 18 μηνών, με τη ΔΕΗ να διατηρεί δικαίωμα παράτασής της μέχρι τη συμπλήρωση του συμβατικού προϋπολογισμού, εφόσον μετά την παρέλευση των δεκαοχτώ μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δεν έχει καλυφθεί το 50% του συμβατικού τιμήματος. 

Ο λόγος για τον οποίο η ΔΕΗ έχει συμπεριλαβει τέτοια πρόνοια στους όρους της πρόσκλησης είναι ότι, όπως αναφέρεται, οι ανάγκες της επιχείρησης για το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητες και μη δυνάμενες να προσδιορισθούν με ακρίβεια εκ των προτέρων, καθώς η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης γίνεται μέσω εμπορικών συμφωνιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και αναλύεται ανά γεωγραφική περιοχή ως εξής:

-Αττική: 1,62 εκατ. ευρώ

-Ανατολική Μακεδονία και Θράκη – Κεντρική Μακεδονία – Δυτική Μακεδονία: 450 χιλ. ευρώ

-Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα: 390 χιλ. ευρώ

-Πελοπόννησος – Ήπειρος – Δυτική Ελλάδα – Ιόνιοι Νήσοι: 390 χιλ. ευρώ

-Κρήτη – Βόρειο Αιγαίο – Νότιο Αιγαίο: 150 χιλ. ευρώ.

Γιάννα Παπαδημητρίου

Επιταχύνει για την ηλεκτροκίνηση η ΔΕΗ – Διαγωνισμός 3 εκατ. ευρώ για σταθμούς φόρτισης σε όλη την Ελλάδα