ΕSG makes the world go round...

Παλαιότερα λέγαμε ότι το χρήμα κινεί τον κόσμο, αλλά το τελευταίο διάστημα γίνεται όλο και πιο σαφές ότι όπου χρήμα, θα πρέπει να τοποθετήσουμε πλέον και τη λέξη ESG. Και ο λόγος απλός: μεγάλο ποσοστό από τη ροή του επενδυτικού χρήματος από εδώ και στο εξής θα έχει χαρακτηριστικά βιώσιμης ανάπτυξης. 

Δεν είναι τυχαίο ότι τον τελευταίο χρόνο, όλοι μιλούν για το ESG: ημερίδες, fora, ΜΜΕ, sites, εφημερίδες, αναλυτές, σύμβουλοι επιχειρήσεων, τράπεζες, επιχειρήσεις. Όλοι μιλούν για αυτά τα 3 αρχικά, που καθώς φαίνεται, μας απασχολούν ήδη και θα μας απασχολήσουν πολύ περισσότερο τις επόμενες δεκαετίες. 

Χωρίς να μπούμε σε μια εις βάθος ανάλυση, για όσους έχουν παρακολουθήσει το momentum που έχει η αγορά τους τελευταίους μήνες, είναι ξεκάθαρο ότι το ESG βοηθά μια εταιρεία ή έναν Οργανισμό να ευθυγραμμιστεί με το E - φυσικό περιβάλλον, το S - κοινωνικό περιβάλλον και το G - περιβάλλον εταιρικής διακυβέρνησης του σήμερα, αλλά και του αύριο, όπως αυτό το προδιαγράφει πρωτίστως η κατεπείγουσα ανάγκη ανάληψης δράσης που επιβάλει η Κλιματική Αλλαγή. Με κύριο παράγοντα το Ε, που ήδη θέτει ένα χρονικό ορίζοντα στην agenda όλων (2030), οι εταιρείες και οι μεγάλοι οργανισμοί ήδη θέτουν σε προτεραιότητα την ESG στρατηγική τους. Έχουν συνειδητοποιήσει ότι η  ενσωμάτωση του ESG στις προτεραιότητες και στη στρατηγική τους, θα τους ευνοήσει για 4 λόγους:

- Πρώτον, θα τους εξασφαλίσει καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια επενδύσεων, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα ESG κριτήρια. 

- Δεύτερον, θα τους εξυψώσει στα μάτια των εργαζομένων τους, των stakeholders τους, των καταναλωτών και των τοπικών κοινωνιών, δημιουργώντας καλύτερες προϋποθέσεις ανάπτυξής τους. 

- Τρίτον, η ουσιαστική ενασχόληση με τη βιωσιμότητα οδηγεί σε αλλαγή μοντέλου ανάπτυξης, επομένως στην καινοτομία, την πρωτοπορία και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

- Τέταρτον, θα αποφύγουν το κόστος μίας βίαιης καθυστερημένης προσαρμογής στις συνθήκες που θα έχουν διαμορφωθεί από τον ανταγωνισμό, το κανονιστικό πλαίσιο και τις τράπεζες σε επόμενη φάση.

Οι τράπεζες και οι local champions

Οι τράπεζες και οι θεσμικοί επενδυτές, έχουν ήδη τοποθετηθεί στο νέο τοπίο που το ESG προδιαγράφει. Πρόσφατα, ανακοινώθηκε από την Αναπτυξιακή Τράπεζα το πρώτο αναπτυξιακό δάνειο που ουσιαστικά συνδυάζει κριτήρια ESG και innovation, ως άμεσα διαθέσιμο εντός του Μαΐου. Οι συστημικές και μη τράπεζες προσαρμόζονται με γρήγορους ρυθμούς στη νέα πραγματικότητα: έχουν ήδη εντάξει στο portfolio τους προϊόντα δανειοδότησης που έχουν ως κύριο συστατικό τη βιωσιμότητα, έχουν σχεδιάσει με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κοινώς αποδεκτά ESG κριτήρια, προκειμένου να είναι αντικειμενικά, δίκαια και να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους πελάτες τους. Κύριο μέλημά τους, είναι οι επενδύσεις να κατευθυνθούν, εκεί που υπάρχει βιώσιμη προοπτική. 

Με την τεράστια συμβολή και του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF) σχεδιάζονται χρηματοδοτήσεις για τη μετάβαση στη νέα εποχή βιωσιμότητας – π.χ. η αγορά ηλεκτρικών ή υβριδικών οχημάτων, η αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων, κ.ά. Αλλά και στις χρηματοδοτήσεις γενικού σκοπού, τo ESG είναι ήδη "ορατό": οι εταιρείες που έχουν καλές επιδόσεις στο ESG θα έχουν πρόσβαση σε δανεισμό με ευνοϊκούς όρους, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να βελτιώσουν το ESG score τους μέσα στην περίοδο του δανείου, που θα ελέγχεται από τους μηχανισμούς των τραπεζών και μάλιστα σε υψηλότερο βαθμό απ’ ό,τι απαιτεί το ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και οι τράπεζες θέλουν με τη σειρά τους να επενδύουν σε local champions στο πεδίο του ESG. Επομένως, η βιώσιμη χρηματοδότηση, που το ESG φέρνει μαζί του, ευνοεί τους πρωτοπόρους του κλάδου κι αυτούς που ήδη σήμερα σχεδιάζουν και υλοποιούν μια ESG στρατηγική. 

Συμβαίνει τώρα

Το ESG δεν είναι ευχολόγιο. Συμβαίνει τώρα και ήδη μεγάλοι "παίκτες" της αγοράς και οργανισμοί με ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα, σχεδιάζουν όλα τους τα operations, με γνώμονα το ESG. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, η COCA-COLA 3E στο E, που πλέον σε όλη την χώρα προβάλει τη νέα χάρτινη συσκευασία της, περιβαλλοντικά φιλική και όχι αυτό καθαυτό το προϊόν της. Άλλη περίπτωση, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ που θέτει και την παράμετρο P (Product) στην ESG στρατηγική της, με στόχο το 2025 να έχουν μειωθεί κατά 1,5 εκατ. οι καπνιστές στην Ελλάδα και την ίδια να στρέφει την παραγωγική της δραστηριότητα στις θερμαινόμενες μπάρες καπνού (heets). Αντίστοιχα, στο S ο Όμιλος COSMOTE, θέτει στόχο την αύξηση της προσβασιμότητας σε όλα τα φυσικά καταστήματα του δικτύου του. Επίσης το Υπερταμείο, στοχεύει να βελτιώσει αισθητά την προσβασιμότητα σε όλες τις αστικές συγκοινωνίες -που εντάσσονται στο portfolio του- σε πρώτη φάση και μετέπειτα σε όλες τις θυγατρικές του. Στο πεδίο G ήδη η συμπερίληψη (inclusiveness) είναι η πιο πολυσυζητημένη φράση στα ΔΣ των εταιρειών παγκοσμίως, αλλά πλέον και στη χώρα μας. Τέλος, σε επίπεδο αναπτυξιακής στρατηγικής και χρηματοδότησής της, ήδη από σήμερα μεγάλοι όμιλοι συνδέουν τον δανεισμό τους από τις τράπεζες, τα επενδυτικά funds και τις αγορές με την ESG απόδοση τους. Κι όσο επιτυγχάνουν οι επιχειρήσεις τους ESG στόχους τους, τόσο πιο ευνοϊκός γίνεται ο δανεισμός τους. 

Ανάλυση και δράση

Είναι λοιπόν σημαντικό, οι πρωτοβουλίες αυτές να αναλυθούν εγκαίρως από τις ελληνικές επιχειρήσεις, που πλέον και στις επενδύσεις τους, αλλά και ως εταιρείες, θα χαρακτηρίζονται από ένα ESG Score, που μαζί με τα οικονομικά στοιχεία, θα συνθέτουν τη βιωσιμότητα της επένδυσης, αλλά και της ίδιας της επιχείρησης. Το ESG προέκυψε ως η απάντηση των επιχειρήσεων στην ανάγκη για αλλαγή κατεύθυνσης προκειμένου να αντιστραφεί τώρα η καταστροφή του πλανήτη μας. Πλέον είναι εδώ και ως βασικός κινητήριος χρηματοδοτικός μοχλός της αγοράς, που οδηγεί την κίνηση κεφαλαίων σε επενδυτικά πλάνα με χαρακτηριστικά βιωσιμότητας. 

* Ο κ. Γιώργος Γεωργατζής, είναι Διευθυντής Marketing& Εταιρικής Επικοινωνίας, PRIORITY

ESG