Ευρωπαϊκή εκστρατεία: Δικαιώματα για τους Πολίτες, Κανόνες για τις Εταιρείες

31 01 2019 | 08:55

Στις 22 Ιανουαρίου 2019 ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή εκστρατεία
«Δικαιώματα για τους Πολίτες, Κανόνες για τις Εταιρίες – STOP ISDS)


Από την Ελλάδα οι πρώτοι φορείς που έχουν υπογράψει και στηρίζουν την εκστρατεία είναι:

α) STOP TTIP CETA TiSA Ελλάδας - 
Για μια αλληλέγγυα και δημοκρατική Ευρώπη, σε έναν κόσμο δίκαιου εμπορίου

β) Αγίλοπας - Δίκτυο για τη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στη Γεωργία  

γ) Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece

δ) ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Χαϊδαρίου

ε) ΒΙΟΖΩ

στ) Δίκτυο Φορέων και Πολιτών Θεσσαλίας Stop TTIP, CETA, TISA, ISDS
ζ) Θεσσαλοί Πολίτες του Κόσμου, Ελλάδα
η) Ένωση Τυροκόμων Θεσσαλίας
θ) Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων ΜΚΟ Θεσσαλίας

ι) Φίλοι Ινστιτούτου Ν. Πουλαντζάς Λάρισας

 

Είμαστε μια συμμαχία πάνω από 150 Ευρωπαϊκών οργανώσεων, συνδικάτων και κοινωνικών κινημάτων, που κινούμαστε υπέρ του καθορισμού κανόνων για τις εταιρείες και ενάντια στο ISDS (το Σύστημα Διευθέτησης Διαφορών μεταξύ επενδυτή και Κράτους), που αποτελεί ένα παράλληλο σύστημα δικαίου, μονόπλευρο και άδικο, που εξυπηρετεί  τα συμφέροντα των εταιρειών.

Πιστεύουμε ότι το ISDS αποτελεί μια παγκόσμια απειλή. Υπονομεύει τη Δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους κανόνες δικαίου, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία, την ισότητα των φύλων, τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και τα δικαιώματα των εργαζομένων και των καταναλωτών.

Πιστεύουμε, ότι το ISDS, το οποίο παρέχει προνόμια στις εταιρείες πρέπει να καταργηθεί, ώστε να σταματήσει η ατιμωρησία των εταιρειών και να τεθούν οι άνθρωποι και ο πλανήτης σε πρώτη προτεραιότητα.

Αντί για τα προνομιακά δικαιώματα των εταιρειών, χρειαζόμαστε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία για τις πολυεθνικές εταιρείες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και εθνική νομοθεσία που να καθιστά τις εταιρείες υπόλογες, ενώ θα εξασφαλίζει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για ανθρώπους και κοινότητες που δέχονται επίθεση από την αδικία των εταιρειών.

Όλοι μαζί, υπερασπιζόμαστε έναν κόσμο αλληλεγγύης, στον οποίο η διαφορετικότητα αποτελεί δύναμη. Είμαστε αντίθετοι σε όλες τις μορφές ρατσισμού, διακρίσεων και εθνικών εχθροτήτων. Οργανώσεις μπορεί να απορριφθούν σε περίπτωση που παραβιάζουν τις παραπάνω βασικές αρχές μας!

Το κείμενο αυτό υπογράφουν πάνω από 150 Ευρωπαϊκές οργανώσεις και ο κατάλογος (που είναι στη διάθεση του καθενός) συνεχώς αυξάνεται.

Τις πρώτες 6 ημέρες της εκστρατείας υπόγραψαν 282,000 πολίτες και συνεχίζουμε!

Καλούμε σωματεία εργαζομένων και παραγωγών, οργανώσεις και συλλογικότητες να στηρίξουν, να υπογράψουν και να διαδώσουν την εκστρατεία !!!

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για την εκστρατεία:

Παρουσίαση της εκστρατείας https://stopisds.org | Οι πρώτες υπογραφές φορέων https://stopisds.org/alliance | Υπογράφουν πολίτες https://stopisds.org/action

Για την Ελλάδα επικοινωνία στο Mail: stop.ttip.greece@gmail.com

Πληροφορίες και υπογραφές στο blog: http://stop-ttip-ceta-greece.blogspot.com