Ευρωπαϊκή ηλεκτρική λεωφόρος για την εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Καθώς η ενεργειακή μετάβαση προχωρά με ταχείς ρυθμούς, επαναπροσδιορίζονται οι σχέσεις των τοπικών κοινωνιών με έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (θέμα που τονίσαμε σε προηγούμενο άρθρο της σειράς μας), είμαστε στην πορεία για την ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) μεγαλύτερης κλίμακας.

Ως εκ τούτου, η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει τη σημαντική πρόοδο που έχει καταγράψει και να εδραιωθεί ως ηγέτιδα χώρα στις ευρωπαϊκές εξαγωγές καθαρής ενέργειας. Για την επίτευξη αυτού του εγχειρήματος χρειάζεται οι προσπάθειές της να επικεντρωθούν σε δύο βασικούς στόχους: την αλλαγή της στρατηγικής εξαγωγών και τη δημιουργία μιας ηλεκτρικής λεωφόρου προς τα ευρωπαϊκά κέντρα ζήτησης.

Η στρατηγική εξαγωγών της Ελλάδας στα επόμενα βήματα της ενεργειακής μετάβασης

Προς το παρόν, η στρατηγική εξαγωγών της Ελλάδας για την ενέργεια βασίζεται στην εξαγωγή της πλεονάζουσας ενέργειας που παράγεται κατά τις περιόδους στις οποίες η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι υψηλή, λόγω της αυξημένης διαθεσιμότητας των ΑΠΕ, αλλά η εγχώρια ζήτηση είναι μειωμένη. Για να αντλήσει η Ελλάδα τη μεγαλύτερη δυνατή αξία από τις εξαγωγές της, πρέπει να προσαρμοστεί και να θέσει ως στόχο να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια με βάση τις ανάγκες της ζήτησης στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης. Αυτή η νέα νοοτροπία μπορεί να μεγιστοποιήσει την αξία της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Ελλάδα διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω του ιδιαίτερου κλίματός της και της θέσης της, καθώς βρίσκεται ανατολικότερα από τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, κάτι που σε μεγάλο βαθμό καθιστά το προφίλ ηλεκτροπαραγωγής της συμπληρωματικό ως προς αυτό των κεντροευρωπαϊκών χωρών. Για να αξιοποιήσουμε αυτό το πλεονέκτημα, βασική προϋπόθεση είναι να βελτιστοποιήσουμε τον σχεδιασμό των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ώστε να μπορούμε να παρέχουμε ηλεκτρική ενέργεια σε περιόδους αιχμής της ζήτησης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με σχετικά απλές εφαρμογές όπως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με tracker, ενώ η αποθήκευση ενέργειας είτε μέσω των μπαταριών βραχυπρόθεσμα είτε μέσω του υδρογόνου μακροπρόθεσμα, θα επιτρέψει τη διαθεσιμότητα της εξαγόμενης ενέργειας σε ώρες όπου αυτή έχει υψηλότερη αξία.

Ηλεκτρική λεωφόρος προς τα ευρωπαϊκά κέντρα ζήτησης 

Για την εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα, η συνεργασία με τις κύριες καταναλώτριες χώρες είναι ζωτικής σημασίας. Για τον σκοπό αυτόν, είναι μείζονος σημασίας η δημιουργία μιας ηλεκτρικής λεωφόρου η οποία θα παρέχει άμεση τροφοδοσία στις ευρωπαϊκές αγορές υψηλής ζήτησης. Το έργο αυτό θα χρειαστεί να διασυνδέσει τη Νοτιοανατολική με την Κεντρική Ευρώπη, προκειμένου η εξαγόμενη ενέργεια να κατευθύνεται σε χώρες όπως η Γερμανία και η Αυστρία, και μέσω αυτών στις Κάτω Χώρες και τη Γαλλία. Με την εξασφάλιση απευθείας σύνδεσης με τα ευρωπαϊκά κέντρα υψηλής ζήτησης, η Ελλάδα μπορεί να καρπωθεί τη μέγιστη αξία της παραγόμενης καθαρής ενέργειας και να αποκτήσει πρόσβαση σε νέες αγορές.

Καθώς όμως το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου θα είναι μακρόχρονο, θα απαιτηθεί άμεση κινητοποίηση για την επίσπευση του έργου. Προκειμένου η προσπάθεια να είναι επιτυχής θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι ανάγκες των χωρών που θα εισάγουν την εξαγόμενη ενέργεια μέσω της ηλεκτρικής λεωφόρου. Προς αυτήν την κατεύθυνση μπορούν να συμβάλλουν και οι γερμανικές εταιρίες παραγωγής ΑΠΕ που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και μπορούν να λειτουργήσουν ως δίαυλος μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών συμφερόντων. Μία εξ αυτών των εταιριών είναι και η BayWa r.e., ο μεγαλύτερος γερμανικός developer φωτοβολταϊκών πάρκων, που διατηρεί στενές σχέσεις με τους σημαντικότερους γερμανικούς βιομηχανικούς καταναλωτές.

Το έργο αυτό υπόσχεται να καθιερώσει τις εξαγωγές καθαρής ενέργειας ως έναν τρίτο πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, μαζί με τον τουρισμό και τη ναυτιλία, αλλά και να δημιουργήσει σημαντικές δυνατότητες σε πολιτικό επίπεδο, προωθώντας την ευρωπαϊκή συνεργασία.

Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε κυρίαρχη χώρα στις εξαγωγές ενέργειας

Καθώς η ενεργειακή μετάβαση γίνεται όλο και πιο σύνθετη, η Ελλάδα είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της, παρέχοντας ένα ενεργειακό προϊόν υψηλής αξίας στις ευρωπαϊκές αγορές. Με την σωστή προσέγγιση, η Ελλάδα μπορεί να συνεχίσει την πορεία της προς την ανάδειξή της σε ηγέτιδα χώρα στις ευρωπαϊκές εξαγωγές ΑΠΕ.

 

 

 

 

cover photo:frankstrategiesblog.com

 

 

σ