Ευρωπαϊκό Έργο-Talking Hands

20 11 2023 | 05:16Κυριακή Τούσκα

Δελτίο Τύπου

 

Talking Hands: Erasmus+ 2022-1-IT02-KA220-ADU-000088507

 


Προς:MME
Παρακαλούμε προς δημοσίευση

 

Μία Διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη Νοηματική Γλώσσα σε 6 διαφορετικές γλώσσες αναπτύσσεται!

 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ και του έργου Talking Hands, 6 χώρες συνεργάζονται για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που παρέχει μαθήματα νοηματικής γλώσσας στην Iταλική, Ελληνική, Κροατική, Σλοβενική, Πολωνική και Σουηδική νοηματική γλώσσα, παρουσιάζοντας βασικές λέξεις και φράσεις για διάφορους τομείς της ζωής, όπως: πώς να προσεγγίζετε τους κωφούς, η ιστορία της νοηματικής γλώσσας, το αλφάβητο, το ημερολόγιο και οι αριθμοί, η οικογένεια και οι φίλοι, οι πρώτες βοήθειες, ο ελεύθερος χρόνος και τα χόμπι, η διαβίωση στο σπίτι και ας γνωριστούμε καλύτερα.

 

Επίσης, όλα τα διαδικτυακά μαθήματα θα μεταφραστούν και στη διεθνή νοηματική γλώσσα!

 

Το πρώτο βήμα ήταν η ανάπτυξη ενός οδηγού μεθοδολογίας για τον τρόπο παραγωγής βίντεο της νοηματικής γλώσσας, για όλες τις διαφορετικές νοηματικές γλώσσες. Ο οδηγός μεθοδολογίας περιλαμβάνει επίσης μια ανάλυση των αναγκών των ατόμων με προβλήματα ακοής και του τρόπου με τον οποίο αυτές θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν. Για αυτό το λόγο έγιναν και συνεντεύξεις με άτομα από την ομάδα-στόχο που συμμετέχουν στο έργο.

 

Το διαδικτυακό μάθημα θα παρουσιαστεί σε μια ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από έναν από τους εταίρους, την OECON Group. Στόχος είναι η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έως την Άνοιξη του 2024.

 

Στις 4-5 Οκτωβρίου οι εταίροι συναντήθηκαν στη Στοκχόλμη για την περαιτέρω ανάπτυξη των μαθημάτων, τα οποία όταν ολοκληρωθούν θα προσφέρονται σε οικείους, συγγενείς και φίλους κωφών, καθώς και σε ενδιαφερόμενους φορείς όπως οργανώσεις κωφών, κέντρα ημερήσιας φροντίδας κωφών, δήμους, βιβλιοθήκες και άλλους.

 

cover photo:KidCheck