Γ. Περιστέρης: Η αντλησιοταμίευση θεωρείται η πιο αποδοτική και ώριμη τεχνολογία αποθήκευσης παγκοσμίως και γι’ αυτό προωθείται. Θα έπρεπε το ίδιο να γίνει και στην Ελλάδα.

Την επιστροφή κεφαλαίου 17 λεπτά ανά μετοχή αποφάσισε η σημερινή Γενική Συνέλευση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες και με βάση όσα απάντησε η Διοίκηση, με νεότερες αποφάσεις, θα υπάρξει επιστροφή κεφαλαίου που για το σύνολο της χρήσης θα είναι τουλάχιστον ίση με την περσινή.

Σε ερωτήσεις επενδυτών σχετικά με την προοπτική συνεργασίας της Τερνα Ενεργειακή με την ΔΕΗ για τον τομέα των ΑΠΕ, με βάση όσα έχει ανακοινώσει ο κύριος Στάσσης για το business plan της Επιχείρησης, ο κύριος Περιστέρης απάντησε: Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε κάνει προτάσεις σε διαδοχικές διοικήσεις της ΔΕΗ για διάφορα επενδυτικά σχέδια που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε,  κυρίως για την βέλτιστη αξιοποίηση του υδροηλεκτρικού δυναμικού. Οι διαδοχικές διοικήσεις της ΔΕΗ διαχρονικά εμφανίστηκαν θετικές, αλλά χωρίς να υπάρξει από την πλευρά τους επίσπευση για την υλοποίηση αυτών των προτάσεων. Η νέα διοίκηση με το νέο επιχειρησιακό σχέδιο που ανακοίνωσε ίσως θα κάνει πιο εντατικά την προσπάθεια κοινών επενδύσεων με τον ιδιωτικό τομέα.

Σχετικά με την προώθηση της αντλησιοταμίευσης, ο κύριος Περιστέρης απάντησε: Σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο η πιο αποδοτική και ώριμη τεχνολογία αποθήκευσης θεωρείται η αντλησιοταμίευση και γι’ αυτό προωθείται. Θα έπρεπε και στην Ελλάδα που έχει και αυτά τα ιδιαίτερα θετικά χαρακτηριστικά για την τεχνολογία αυτή, να υπάρχει επίσπευση, που δεν υπάρχει. Είναι θετικό το γεγονός ότι υπάρχει ρητή αναφορά στο ΕΣΕΚ για την αντλησιοταμίευση, αλλά κρίσιμο θέμα είναι να έρθει σύντομα το ρυθμιστικό πλαίσιο για την υλοποίηση των επενδύσεων αυτών, γιατί αν δεν υπάρξουν μεγάλης κλίμακας επενδύσεις στην αντλησιοταμίευση δεν θα μπορέσει η χώρα να πιάσει τους φιλόδοξους στόχους του ΕΣΕΚ.

 

 

18 Δεκεμβρίου 2019

energypress