Γεωθερμία, υπόγεια αποθήκευση ενέργειας και ενεργειακή μετάβαση πρωταγωνιστούν στους άξονες δράσης της ΕΑΓΜΕ για το νέο ΕΣΠΑ

24 02 2024 | 07:30

Τον «οδικό χάρτη» του ερευνητικού προγράμματος της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) για το νέο ΕΣΠΑ (2021-2027) παρουσίασε πρόσφατα στην Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΝ αλλά και στους αρμόδιους φορείς ο Γενικός Διευθυντής της ΕΑΓΜΕ κ. Διονύσιος Γκούτης.

Το στρατηγικό σχέδιο της ΕΑΓΜΕ κινείται σε πέντε θεματικούς άξονες δράσεων. Στις Ορυκτές Πρώτες Ύλες, στο Περιβάλλον, στην Ενέργεια, στους Υδατικούς Πόρους και στην Κλιματική Αλλαγή

Τα έργα που βρίσκονται σε τροχιά έγκρισης και υλοποίησης είναι τα εξής:

-ΚΟΠΥ: Δράσεις Έρευνας Κρίσιμων Ορυκτών Πρώτων Υλών

-GEOTHENERG: Δράσεις Έρευνας, Αξιολόγησης και Αξιοποίησης της Γεωθερμίας-Γεωενέργειας

-ΓΕΩΔΕ: Δράσεις Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων στον Χερσαίο και Θαλάσσιο Χώρο

-ΓΕΩΚΙΝ: Οριοθέτηση – Παρακολούθηση και Βέλτιστη Διαχείριση των Γεωλογικών Κινδύνων σε Ευπαθείς Περιοχές του Ελληνικού Χώρου

-ΥΔΡΟΧΑΡΤ: Υδρογεωλογική Έρευνα και Σύνταξη Υδρογεωλογικών Χαρτών σε Επιλεγμένα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα

-ΔΙΠΥΝΕ: Δίκτυο Παρακολούθησης Υπόγειων Νερών

Ο κ. Γκούτης τόνισε χαρακτηριστικά: «Πέρα από κάθε αμφιβολία, αυτό είναι το περιβαλλοντικό και ενεργειακό στίγμα για την επόμενη μέρα, στο οποίο η ΕΑΓΜΕ αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο επιστημονικό οργανισμό με καταλυτική συμβολή στον Εθνικό Σχεδιασμό για την Ενέργεια και το Κλίμα. Καλείται μάλιστα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό και αναβαθμισμένο ρόλο σε αυτή την εθνική προσπάθεια.

Το επιχειρησιακό και ερευνητικό μας πλάνο, το οποίο εκπονήσαμε μετά από αμέτρητες ώρες δουλειάς με το επιστημονικό προσωπικό της ΕΑΓΜΕ, θεωρώ ότι καλύπτει όλες τις εκφάνσεις του γεωλογικού, περιβαλλοντικού και ενεργειακού χάρτη.

Η αξιοποίηση των Κρίσιμων Ορυκτών Πρώτων Υλών είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τη στήριξη της Πράσινης Συμφωνίας, αλλά και την Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας.

Η ανάπτυξη της Γεωθερμίας και η αναζήτηση χώρων για την αποθήκευση υπόγειας ενέργειας συμβάλουν στη διεύρυνση του ενεργειακού μείγματος, την εξοικονόμηση ενέργειας, της προώθηση των ΑΠΕ αλλά και της ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας.

Οι Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις στον χερσαίο και θαλάσσιο Χώρο συντελούν στη στήριξη της Πράσινης Ανάπτυξης και της Περιβαλλοντικής Βιο-Γεωποικιλότητας, ενώ η επισταμένη παρακολούθηση Γεωκινδύνων σε ευπαθείς περιοχές αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

Η Υδρογεωλογική Έρευνα και η σύνταξη Υδρογεωλογικών Χαρτών σε επιλεγμένα Υπόγεια Υδατικά Συστήματα αποτελούν καταλυτικό παράγοντα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Κλιματικής Κρίσης στο Υπόγειο Δυναμικό της χώρας.

Τέλος, το Δίκτυο Παρακολούθησης Υπόγειων Νερών στοχεύει στη συστηματική παρακολούθηση των υπόγειων νερών στα Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασής τους.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω έργων βασιζόμαστε στη δημιουργική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και κυρίως στο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της ΕΑΓΜΕ. Επενδύουμε στην ενεργειακή μετάβαση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής».

D