Η BayWa r.e. συνδυάζει την ηλιακή ενέργεια και τη γεωργία σε πέντε χώρες με χρηματοδότηση 6,5 εκατ. ευρώ από την ΕΕ

13 11 2023 | 15:15Energypress

Η παγκόσμια εταιρεία ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, BayWa r.e., εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 6,5 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη έξι έργων σε πέντε χώρες έως το 2027, συνδυάζοντας τη γεωργία με την παραγωγή ηλιακής ενέργειας.

Τα έξι αυτά έργα αποτελούν εφαλτήρια του τομέα αυτού, καθώς είναι σημαντικά βήματα εξέλιξής του για τις αντίστοιχες αγορές. Σε στενή συνεργασία με εκπροσώπους της ΕΕ, ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων και τοπικές κοινότητες, η BayWa r.e. στοχεύει να αναπτύξει την εμπορική βιωσιμότητα των Αγρο-βολταϊκών και να αποδείξει τα οφέλη τους, ως μια αποτελεσματική στρατηγική προσαρμογής στις κλιματικές συνθήκες για τις καλλιέργειες φρούτων και λαχανικών στην Ευρώπη.

Πρωτοπορώντας στον τομέα των Αγρο-βολταϊκών

Η BayWa r.e. αποτελεί μέλος της Baywa A.G., της μεγαλύτερης εταιρείας εμπορίας γεωργικών ειδών στη Γερμανία, η οποία εδώ και 100 χρόνια κατανοεί τις ανάγκες του γεωργικού κλάδου και καινοτομεί δημιουργώντας εξατομικευμένες λύσεις. Η εταιρεία, επομένως, συνδυάζοντας τη διεθνή εμπειρία στον κλάδο των ΑΠΕ με την τεχνογνωσία της BayWa A.G στον αγροτικό τομέα, έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της χρήσης των Αγρο-βολταϊκών για την όλο και μεγαλύτερη ενίσχυση της καλλιέργειας φρούτων (fruitvoltaics), ειδικά όταν ο διαθέσιμος χώρος και το δίκτυο είναι περιορισμένα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος EU LIFE ADAPT-PV, τρία από αυτά τα νέα έργα, στη Γαλλία, την Ισπανία και την Ολλανδία, στοχεύουν στην αύξηση της ανθεκτικότητας των έργων fruitvoltaic στην κλιματική αλλαγή, παρέχοντας έναν συνδυασμό προστασίας των καλλιεργειών και παραγωγής πράσινης ηλιακής ενέργειας, στο πλαίσιο ενός καινοτόμου μοντέλου χρηματοδότησης.

Παράλληλα, θα εξεταστούν τρόποι για την ανάπτυξη των Αγρο-βολταϊκών παράλληλα με αγροτικές καλλιέργειες για τρία ακόμη έργα στη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία, όπως το θερινό και χειμερινό σιτάρι ή η σόγια, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE LEAD-PV της ΕΕ. Σε μια εποχή όπου ο πληθυσμός και οι ενεργειακές απαιτήσεις αυξάνονται, χρειάζονται επειγόντως νέες γνώσεις για την αποδοτικότητα της χρήσης των εκτάσεων γης. Στο πλαίσιο του έργου EU LIFE LEAD-PV, η BayWa r.e. θέλει να αποδείξει πώς τα Αγρο-βολταϊκά μπορούν να υποστηρίξουν τους αγρότες σχετικά με την μείωση εκπομπών CO2 κατά τη χρήση γης.

Τα έργα αυτά θα προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες, διευρύνοντας τα όρια του τομέα των Αγρο-βολταϊκών. Το ισπανικό έργο θα είναι το πρώτο στην Ισπανία που θα χρησιμοποιεί αμύγδαλα. Στη Γερμανία, αυτό θα είναι το πρώτο έργο που θα ερευνήσει το κομμάτι των Αγρο-βολταϊκών και τις παραδοσιακές καλλιέργειες σε τόσο μεγάλη κλίμακα.

Ο Dr. Stephan Schindele, Head of Product Management Agri-PV στην BayWa r.e., σχολίασε: «Με αυτά τα έξι έργα, σε πέντε χώρες, προωθούμε καινοτόμες εφαρμογές Αγρο-βολταϊκών στην αγορά. Μόνο αν οι τομείς της γεωργίας, του περιβάλλοντος και της ενέργειας συνεργαστούν χέρι-χέρι, θα επιτύχουμε με επιτυχία την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το αποτύπωμα άνθρακα στις γεωργικές διαδικασίες».

Η παγκόσμια εταιρεία ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, BayWa r.e., εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 6,5 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη έξι έργων σε πέντε χώρες έως το 2027, συνδυάζοντας τη γεωργία με την παραγωγή ηλιακής ενέργειας.

Τα έξι αυτά έργα αποτελούν εφαλτήρια του τομέα αυτού, καθώς είναι σημαντικά βήματα εξέλιξής του για τις αντίστοιχες αγορές. Σε στενή συνεργασία με εκπροσώπους της ΕΕ, ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων και τοπικές κοινότητες, η BayWa r.e. στοχεύει να αναπτύξει την εμπορική βιωσιμότητα των Αγρο-βολταϊκών και να αποδείξει τα οφέλη τους, ως μια αποτελεσματική στρατηγική προσαρμογής στις κλιματικές συνθήκες για τις καλλιέργειες φρούτων και λαχανικών στην Ευρώπη.

Πρωτοπορώντας στον τομέα των Αγρο-βολταϊκών

Η BayWa r.e. αποτελεί μέλος της Baywa A.G., της μεγαλύτερης εταιρείας εμπορίας γεωργικών ειδών στη Γερμανία, η οποία εδώ και 100 χρόνια κατανοεί τις ανάγκες του γεωργικού κλάδου και καινοτομεί δημιουργώντας εξατομικευμένες λύσεις. Η εταιρεία, επομένως, συνδυάζοντας τη διεθνή εμπειρία στον κλάδο των ΑΠΕ με την τεχνογνωσία της BayWa A.G στον αγροτικό τομέα, έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της χρήσης των Αγρο-βολταϊκών για την όλο και μεγαλύτερη ενίσχυση της καλλιέργειας φρούτων (fruitvoltaics), ειδικά όταν ο διαθέσιμος χώρος και το δίκτυο είναι περιορισμένα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος EU LIFE ADAPT-PV, τρία από αυτά τα νέα έργα, στη Γαλλία, την Ισπανία και την Ολλανδία, στοχεύουν στην αύξηση της ανθεκτικότητας των έργων fruitvoltaic στην κλιματική αλλαγή, παρέχοντας έναν συνδυασμό προστασίας των καλλιεργειών και παραγωγής πράσινης ηλιακής ενέργειας, στο πλαίσιο ενός καινοτόμου μοντέλου χρηματοδότησης.

Παράλληλα, θα εξεταστούν τρόποι για την ανάπτυξη των Αγρο-βολταϊκών παράλληλα με αγροτικές καλλιέργειες για τρία ακόμη έργα στη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία, όπως το θερινό και χειμερινό σιτάρι ή η σόγια, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE LEAD-PV της ΕΕ. Σε μια εποχή όπου ο πληθυσμός και οι ενεργειακές απαιτήσεις αυξάνονται, χρειάζονται επειγόντως νέες γνώσεις για την αποδοτικότητα της χρήσης των εκτάσεων γης. Στο πλαίσιο του έργου EU LIFE LEAD-PV, η BayWa r.e. θέλει να αποδείξει πώς τα Αγρο-βολταϊκά μπορούν να υποστηρίξουν τους αγρότες σχετικά με την μείωση εκπομπών CO2 κατά τη χρήση γης.

Τα έργα αυτά θα προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες, διευρύνοντας τα όρια του τομέα των Αγρο-βολταϊκών. Το ισπανικό έργο θα είναι το πρώτο στην Ισπανία που θα χρησιμοποιεί αμύγδαλα. Στη Γερμανία, αυτό θα είναι το πρώτο έργο που θα ερευνήσει το κομμάτι των Αγρο-βολταϊκών και τις παραδοσιακές καλλιέργειες σε τόσο μεγάλη κλίμακα.

Ο Dr. Stephan Schindele, Head of Product Management Agri-PV στην BayWa r.e., σχολίασε: «Με αυτά τα έξι έργα, σε πέντε χώρες, προωθούμε καινοτόμες εφαρμογές Αγρο-βολταϊκών στην αγορά. Μόνο αν οι τομείς της γεωργίας, του περιβάλλοντος και της ενέργειας συνεργαστούν χέρι-χέρι, θα επιτύχουμε με επιτυχία την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το αποτύπωμα άνθρακα στις γεωργικές διαδικασίες».

Σε συνεργασία με το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Συγχρηματοδοτεί έργα που υποστηρίζουν πολιτικές όπως η Στρατηγική "Farm to Fork", η οποία προωθεί ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων. Η τεχνογνωσία του ιδιωτικού τομέα μπορεί στη συνέχεια να αξιοποιηθεί με ωφέλιμο σκοπό σε ολόκληρη την ΕΕ.

Αυτά τα έξι έργα υποστηρίζονται από ένα σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής "Farm to Fork", την ανάγκη για μια κυκλική οικονομία χρήσης γης. Θα δημιουργήσουν ζωτικής σημασίας δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τελειοποίηση μελλοντικών έργων, καθιστώντας τα, σε τελικό επίπεδο, ανεξάρτητα εμπορικά βιώσιμα.

Ο Bernd Decker, εκπρόσωπος του Γραφείου της ΕΕ για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον, ο οποίος έχει συσταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόσθεσε: «Η προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και ο μετριασμός τους αποτελεί βασική πρόκληση για τη γεωργία - ως εκ τούτου, οι καινοτόμες πρωτοβουλίες που βελτιστοποιούν τη χρήση της γης και την παραγωγή ενέργειας είναι κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτες. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την BayWa r.e., καθώς διαθέτει πλούσιες γνώσεις στον τομέα της γεωργίας και της ενέργειας που έχουν αποκτηθεί εδώ και δεκαετίες.

Αυτή η πρωτοβουλία θα μπορούσε ενδεχομένως να αναπτύξει τη γνώση μας σε πολλούς βασικούς περιβαλλοντικούς τομείς. Μείωση των πλαστικών απορριμμάτων, αποδοτική χρήση του νερού, μείωση της εξάρτησης από χημικά ή φυτοφάρμακα, μείωση των εκπομπών CO2 - και η λίστα συνεχίζεται. Όλα αποτελούν ζωτικά παράλληλα οφέλη στην απάντησή μας απέναντι στην κλιματική αλλαγή».

 

 

 

σ