Η Γερμανία διαθέτει 900 εκατ. ευρώ για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου εκτός ΕΕ

02 01 2022 | 15:02

Το πράσινο φως έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Κλιματικής Δράσης της Γερμανίας σε project 900 εκατομμυρίων ευρώ που στόχο έχει να στηρίξει επενδύσεις για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου σε χώρες εκτός ΕΕ και το οποίο στη συνέχεια θα εισάγεται στην Ένωση.

Η πρωτοβουλία H2Global είναι σχεδιασμένη να λειτουργήσει ως μηχανισμός στη βάση ανταγωνιστικών διαδικασιών για την προώθηση της παραγωγής πράσινου υδρογόνου και των παραγώγων του, όπως είναι η αμμωνία, η μεθανόλη και βιώσιμα καύσιμα για τα αεροπλάνα σε βιομηχανική κλίμακα σε χώρες εκτός ΕΕ.

Το σχήμα θα βοηθήσει στην ανάδειξη της οικονομίας του υδρογόνου σε παγκόσμιο επίπεδο και θα διαμορφώσει μακροπρόθεσμα αλυσίδες αξίας και προμήθειας, καθώς η Γερμανία χρειάζεται να εισάγει πράσινο υδρογόνο, όπως υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Οικονομίας Robert Habeck.

Να θυμίσουμε ότι το εν λόγω πρόγραμμα και επένδυση της Γερμανίας έχει λάβει την έγκριση της Κομισιόν ως κρατική ενίσχυση, ήδη από τον Δεκέμβριο και τα πρώτα συμβόλαια αναμένεται να υπογραφούν το 2022 με τις παραδόσεις σε Γερμανία και Ευρώπη να ξεκινούν το 2024.

Στα πλαίσια του project H2Global, η Γερμανία θα αγοράζει πράσινο υδρογόνο ή τα παράγωγά του από χώρες εκτός ΕΕ στη χαμηλότερη δυνατή τιμή μέσω δεκαετών συμβολαίων. Στη συνέχεια, το καύσιμο θα πωλείται σε μια ένωση μέσω βραχυπρόθεσμων συμβολαίων στην υψηλότερη δυνατή τιμή. Η κρατική ενίσχυση θα αντισταθμίσει τη ζημιά που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ των τιμών προσφοράς και ζήτησης για δέκα χρόνια.  

1