Η μερίδα του λέοντος από το Ταμείο Ανάκαμψης ανήκει στον πράσινο πυλώνα – Ποια είναι project που προτείνονται.

Η μερίδα του λέοντος, από 37, 5% έως 40% των πόρων, αντιστοιχεί στο λεγόμενο πράσινο πυλώνα των έργων που είναι υποψήφια για χρηματοδότηση από τους πόρους του ταμείου ανάκαμψης. Το πρώτο draft που υποβλήθηκε στις Βρυξέλλες αποτελείται από συνολικά 240 σελίδες και περιλαμβάνει μετρήσιμους στόχους και χρονικά ορόσημα καθώς επίσης και τη λεπτομερή κοστολόγηση των έργων που προτείνονται προς χρηματοδότηση. Επίσης ένα ακόμη χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι από τα περίφημα 32 δις τα 13 δις αφορούν σε δάνεια προς επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν επισήμως ανακοινωθεί από το ΥΠΕΝ, ο πράσινος πυλώνας αποτελείται από 8 κατευθύνσεις: απολιγνιτοποίηση, ΑΠΕ, αναβάθμιση κτιρίων, ηλεκτροκίνηση, ενεργειακά δίκτυα, προστασία της φύσης, περιβάλλον και κυκλική οικονομία.

Ως προς τα κυριότερα «πράσινα» έργα που περιλαμβάνονται στο draft, μεταξύ άλλων είναι τα εξής:

Έργα ΑΠΕ, με έμφαση στην αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού του Αιγαίου. Προβλέπεται η χρηματοδότηση δημιουργίας υπεράκτιων αιολικών πάρκων καθώς επίσης και έργων αποθήκευσης ενέργειας. 

Έργα διασυνδέσεων και ενεργειακών υποδομών. Στο ταμείο εντάχθηκε το φιλόδοξο σχέδιο του ΑΔΜΗΕ για την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών καθώς επίσης και το project του ΔΕΔΔΗΕ για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών. Επίσης από το ΔΕΔΔΗΕ εντάχθηκε το πρόγραμμα της υπογειοποίησης του δικτύου. 

Ηλεκτροκίνηση: από το ταμείο προτείνεται να χρηματοδοτηθεί η δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη τη χώρα. 

Διαχείριση απορριμμάτων: προτείνεται η χρηματοδότηση δημιουργίας σύγχρονων υποδομών και παραγωγικών μονάδων διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων που προβλέπεται να προωθηθεί μέσω ΣΔΙΤ.

Στον πράσινο πυλώνα εξάλλου περιλαμβάνεται το έργο της δημιουργίας πολεοδομικών χαρτών για όλη τη χώρα όπως και το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων. 

Από το Ταμείο Ανάκαμψης προτείνεται να χρηματοδοτήσει το μεγάλο πρότζεκτ της απολιγνιτοποίησης και τις επενδύσεις που έχουν προταθεί προκειμένου να αλλάξουν το παραγωγικό και οικονομικό μοντέλο των περιοχών στις οποίες σήμερα λειτουργούν οι ρυπογόνες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το λιγνίτη. 

Τέλος προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν έργα προστασίας της φύσης και προστατευόμενων περιοχών όπως το εθνικό πρόγραμμα αναδασώσεων και οι αποκαταστάσεις εδαφών ορυχείων της ΔΕΗ , καθώς και έργα προώθησης της κυκλικής οικονομίας. 

 

 

23 Νοεμβρίου 2020

energypress