ΙΕΑ: Η επίτευξη των κλιματικών στόχων περνά από την καινοτομία στην καθαρή ενέργεια.

14 07 2020 | 09:08

Την ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για καινοτόμες πρωτοβουλίες στον τομέα καθαρής ενέργειας προκειμένου να επιτευχθούν οι ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι, συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών εκπομπών ρύπων, επισημαίνει σε έκθεσή της για την καθαρή ενέργεια η International Energy Agency (IEA).

Στο κεφάλαιο της έκθεσης που τιτλοφορείται ως “A once-in-a-generation opportunity to reshape the future”, επισημαίνεται πως οι πιθανότητες επίτευξης των παραπάνω στόχων εξασθενούν αν δεν υπάρχουν ισχυρές προσπάθειες για καινοτόμες λύσεις στον τομέα της καθαρής ενέργειας. Μάλιστα, η έκθεση επισημαίνει ότι υπάρχουν πέντε βασικές αρχές για την επιτάχυνση ενός κύκλου καινοτομίας και την επίτευξη του στόχου για μηδενικούς ρύπους που, όπως σχολιάζει, αφορούν τομείς που δεν τυγχάνουν προσοχής από τους policy makers (διαμορφωτές πολιτικής) στον ενεργειακό κλάδο και, πολλές φορές, θα πρέπει να τίθενται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος:

Α. Προτεραιότητες, εντοπισμός και προσαρμογή: Η διαδικασία επιλογής μιας ατζέντας τεχνολογιών για υποστήριξη απαιτεί διαδικασίες που είναι σχολαστικές και ευέλικτες ενώ αφορούν τις τοπικές ανάγκες και τα προτερήματα.

Β. Ενίσχυση της δημόσιας έρευνας και ανάπτυξης με βάση και τον ιδιωτικό τομέα: Διαφορετικές τεχνολογίες έχουν διαφορετικές ανάγκες για περαιτέρω υποστήριξη αντίστοιχα από την αγορά ή από τις έρευνες.

Γ. Συμμετοχή όλων των παραγόντων στην αλυσίδα αξίας: Σε κάθε περίπτωση, κάθε τεχνολογία βρίσκεται τόσο κοντά στην αγορά όσο ο πιο αδύναμος κρίκος από την αλυσίδα αξίας. Το πρακτικό αποτέλεσμα είναι ότι η άνιση πρόοδος υπονομεύει την καινοτομία.

Δ. Κατασκευή υποδομών: Οι κυβερνήσεις μπορούν να κινητοποιήσουν το ιδιωτικό κεφάλαιο προκειμένου να καλύψει τα κενά στον τομέα της καινοτομίας με τον επιμερισμό κινδύνων που επιφέρει η ανάπτυξη των δικτύων και των υποδομών.

Ε. Παγκόσμια εργασία για περιφερειακή ανάπτυξη: Οι τεχνολογικές προκλήσεις είναι παγκόσμιες και άμεσες, με αποτέλεσμα να δημιουργούν μία ισχυρή βάση για συνεργασία που θα προσελκύσει και τα πολυμερή fora.

H επιρροή της covid-19

Στα αξιοσημείωτα της έκθεσης βρίσκεται και το γεγονός ότι η πανδημία του κορονοϊού (covid-19) σημαίνει ότι τα παραπάνω – σημεία κλειδί θα πρέπει να λάβουν άμεσα προσοχή από τις κυβερνήσεις που επιδιώκουν να ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα, στην έκθεση επισημαίνεται πως είναι σημαντικό να διατηρηθεί η χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη στα σχεδιαζόμενα επίπεδα και να αξιολογηθεί το ενδεχόμενο ενίσχυσής της σε στρατηγικά πεδία ενώ τα πρότζεκτ που τρέχουν για την καθαρή ενέργεια δεν θα πρέπει να αποτύχουν εξαιτίας της πανδημίας.

Τέλος, η έκθεση επισημαίνει πως τα μέτρα ανάκαμψης από την πανδημία παρέχουν νέες ευκαιρίες για καινοτομία και επανασχεδιασμό του μέλλοντος με γνώμονα την παραγωγή καθαρής ενέργειας. «Οι καινοτόμες πολιτικές θα μπορούσαν να ανανεωθούν και να ευθυγραμμιστούν με τους μακροπρόθεσμους στόχους» καταλήγει η σχετική έκθεση.

 

 

12 Ioυλίου 2020

Εuractiv