'Ηπειρος: Μεγάλη ζήτηση για φωτοβολταϊκά πάρκα και μικρά υδροηλεκτρικά

10 02 2021 | 08:36

Επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για μια σειρά από έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καλείται να γνωμοδοτήσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της περιφέρειας Ηπείρου, που θα συνεδριάσει την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου, στις 10 το πρωί, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται επτά έργα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων, όλα με φορέα υλοποίησης και λειτουργίας την εταιρεία «ABO WIND HELLAS A.E.». Δύο αφορούν φωτοβολταϊκά πάρκα, εγκατεστημένης ισχύος 15,028 MWp το καθένα, στις θέσεις «Ξενές» και «Κοκκινόχωμα 1» στο Αγρόκτημα Σπαθαραίων της Δ.Ε. Μαργαριτίου Ηγουμενίτσας, τρία φωτοβολταϊκά πάρκα, εγκατεστημένης ισχύος 10,019 MW το καθένα, στις θέσεις «Πριανταλίτσα» και «Κάτσου» στις Δ.Ε. Ευρυμενών και Πασσαρώνος του δήμου Ζίτσας, και δύο φωτοβολταϊκά πάρκα, εγκατεστημένης ισχύος επίσης 10,019 MW το καθένα, στη θέση «Μελίσσια» στην Καρίτσα, στις Δ.Ε. Ζίτσας, Ευρυμενών και Πασσαρώνος του δήμου Ζίτσας.

Η Επιτροπή θα κληθεί να γνωμοδοτήσει και για δύο μικρά υδροηλεκτρικά έργα στη θέση ρέματος Μανουράς της Δ.Ε. Μαστοροχωρίων του δήμου Κόνιτσας στη θέση ρέμα Μεσοπόταμος της κοινότητας Αγ. Παρασκευής Κόνιτσας, ισχύος 550 kW και 0,44 MW αντίστοιχα, με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας την εταιρεία «KALERO LIMITED».

Οι υπόλοιπες Μ.Π.Ε. αφορούν μια υφιστάμενη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, δυναμικότητας 80 m3/ ώρα, που λειτουργεί στη θέση «Λιάτσi» Ζωοδόχου του δήμου Ζίτσας, τη λειτουργία του υφιστάμενου λιμένα Πλαταριάς, την τοποποίηση ΑΕΠΟ πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 64.000 πτηνών πάχυνσης, στη θέση «Λιθιές» Κουτσελιού και εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 31.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Μεσαριά» Χανόπουλου Άρτας.

(Ηπειρωτικός Αγών)

 

 

 

10 Φεβρουαρίου 2021

energypress