Καινοτόμα εγκατάσταση υδροστροβίλου μορφής κοχλία Αρχιμήδη στην Κοζάνη.

06 02 2020 | 08:16

Εγκαταστάθηκε πρόσφατα και τέθηκε σε λειτουργία σε ορεινό ρέμα της επαρχίας Βοϊου Κοζάνης ο πρώτος υδροστρόβιλος στην Ελλαδα που βασίζεται στη σπείρα του Αρχιμήδη (υδροκοχλίας).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, πρόκειται για υδροστρόβιλο που λειτουργεί σε μικρή υψομετρική διαφορά και τοποθετείται σε υδατοπτώσεις, ρουφράκτες ποταμών και αρδευτικά κανάλια παράγοντας καθαρή ενέργεια. 

Τα τεχνικά στοιχεία του εγκατεστημένου υδροκοχλία είναι:

Μέγιστη συνεχής ισχύς    : 55kW

Διάμετρος σπείρας    : 2.00m

Ολικό μήκος υδροκοχλία    : 14.25m

Ονομαστ.ταχύτητα περιστροφής    : 36rpm

Ο υδροκοχλίας αναπτύχθηκε, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στην Ελλάδα από την εταιρεία ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΤΕΒΕ με έδρα στα Φάρσαλα. Η εταιρεία ΠΟΣΕΙΔΩΝ ATEBE αναπτύσει και κατασκευάζει ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό με έμφαση στους υδροστροβίλους και τον εξοπλισμό φραγμάτων και υδροηλεκτρικών έργων. Η συγκεκριμένη επένδυση υλοποιήθηκε από την εταιρεία Αγροηλεκτρική Κοζάνης.

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει ακόμη εσχάρα και θυρόφραγμα εισόδου καθώς και σύγχρονο σύστημα ελέγχου και αυτοματισμού με δυνατότητα τηλεεπιτήρησης. Διαθέτει διάταξη μεταβολής της ταχύτητας περιστροφής του υδροκοχλία μέσω inverter ώστε η παραγωγή να προσαρμόζεται αυτόματα στη διαθέσιμη παροχή νερού.

Ο υδροκοχλίας είναι μία σύγχρονη και αποδοτική μορφή υδροστροβίλου που παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα :

α.    Περιορισμένη απαίτηση κατασκευής δομικών έργων. Σε περίπτωση που υπάρχει ήδη ο ρουφράκτης επαρκούν απλά έργα διευθέτησης.

β.    Εγκατάσταση φιλική προς το περιβάλλον, χωρίς όχληση και με χαμηλή στάθμη θορύβου.

γ.    Αυτοματοποιημένη λειτουργία χωρίς χειριστή και με ελάχιστη απαίτηση συντήρησης

δ.    Μικρότερη δαπάνη επένδυσης σε σχέση με άλλους υδροστροβίλους χαμηλού μανομετρικού (π.χ. Kaplan)

ε.    Απλοποιημένη αδειοδοτική διαδικασία ειδικά αν πρόκειται για εγκατάσταση σε δίκτυα αρδευτικά ή κοινής ωφελείας

 

δ

 

δ

 

 

 

 

5 Φεβρουαρίου 2020

energypress