Καταιγισμός αιτήσεων ΑΠΕ 12 Γιγαβάτ το 2021 στον ΑΔΜΗΕ - Ολοκληρώνονται εντός Φεβρουαρίου οι προσφορές σύνδεσης για τα αιτήματα του 2020

Προχωρά ο ΑΔΜΗΕ στην έκδοση όρων σύνδεσης για τις εκκρεμείς αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2020 για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Έτσι, αναμένεται πως εντός του Φεβρουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διεκπεραίωση όλων των αιτημάτων που περιλαμβάνονταν στον σχετικό Πίνακα, τον οποίο είχε αναρτήσει στη ιστοσελίδα του ο Διαχειριστής τον περασμένο Ιούλιο. 

Η  ολοκλήρωση των αιτημάτων σύνδεσης του 2020, θα σηματοδοτήσει το άνοιγμα του νέου «κύκλου» αιτήσεων, δηλαδή εκείνων που υποβλήθηκαν μέσα στο προηγούμενο έτος. Στο διάστημα που απομένει μέχρι να εξεταστεί το σύνολο των αιτημάτων του 2020, αναμένεται να εκδοθεί και η υπουργική απόφαση με το πλαίσιο προτεραιότητας στην αξιολόγηση και χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης για τις αιτήσεις του 2021. 

 

Επομένως, με τον καθορισμό του πλαισίου προτεραιότητας, θα ανοίξει ο δρόμος ώστε να δημοσιευθεί ο Πίνακας των αιτημάτων σύνδεσης που κατατέθηκαν το προηγούμενο έτος. Δημοσίευση που θα επιτρέψει την έναρξη αξιολόγησης από τον Διαχειριστή και του νέου «κύκλου» αιτήσεων. 

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες του energypress, ο «κύκλος» αυτός περιλαμβάνει έναν πραγματικό καταιγισμό αιτήσεων, με το χαρτοφυλάκιο των έργων που διεκδικούν ηλεκτρικό «χώρο» στο δίκτυο μεταφοράς να κινείται στα 12 Γιγαβάτ. Από αυτά, σε περίπου 8,7 Γιγαβάτ ανέρχονται οι αιτήσεις σύνδεσης για έργα με Βεβαίωση Παραγωγού, ενώ σε 3,3 Γιγαβάτ για σταθμούς που απαλλάσσονται της έκδοσης Βεβαίωσης και τα οποία επομένως αφορούν ομαδικά αιτήματα. 

Ένα μέτρο σύγκρισης, που αποδίδει τη βροχή των αιτημάτων, είναι πως έως το τέλος της τρέχουσας 10ετίας προβλέπεται να εγκατασταθούν νέοι σταθμοί ΑΠΕ συνολικής ισχύος 12 Γιγαβάτ. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, στην περίπτωση των έργων με Βεβαίωση Παραγωγού πρόκειται για υποψήφιες επενδύσεις που οι παραγωγοί θέλουν να διατηρήσουν τις Βεβαιώσεις, χωρίς να χρειαστεί να καταβάλουν την εγγυητική των 35.000 ανά Μεγαβάτ, που θεσπίσθηκε στην πορεία. 

Όπως είναι γνωστό, για όλες τις Βεβαιώσεις που εκδόθηκαν πριν από τη θέσπιση του μέτρου (δηλαδή μέχρι και τον κύκλο του Ιουνίου), προϋπόθεση είναι οι παραγωγοί να υποβάλουν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022 πλήρη φάκελο για οριστικούς όρους σύνδεσης στον ΑΔΜΗΕ (ή στον ΔΕΔΔΗΕ για έργα μικρότερης ισχύος). Σε αντίθετη περίπτωση, μόνο αν καταβάλουν έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν θα παύσουν οι Βεβαιώσεις αυτοδικαίως. 

Όσον αφορά τα απαλλασσόμενα έργα, όπως είχε γράψει το energypress, έως και τον Οκτώβριο ο Διαχειριστής έχει υποδεχθεί 70 κοινά αιτήματα που αφορούν σε 2.696 μονάδες, συνολικής ισχύος 2.260 Μεγαβάτ. Επομένως, αποτελεί φυσιολογική εξέλιξη ότι το 2021 έκλεισε με ομαδικά αιτήματα συνολικής ισχύος 3,3 Γιγαβάτ. 

Υπενθυμίζεται ότι εντός του 2021 μπορούσαν να υποβληθούν αιτήσεις για ομάδες «μικρών» έργων που αναπτύσσονται στη Δυτική Μακεδονία, και για τα οποία η προθεσμία πληρότητας εξέπνευσε στις 31 Δεκεμβρίου. Δυνατότητα υποβολής είχαν επίσης Ενεργειακές Κοινότητες στις οποίες είτε συμμετέχουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ ή Β΄ βαθμού, είτε έχουν περισσότερα από 60 μέλη, από τα οποία τουλάχιστον τα 50 είναι φυσικά πρόσωπα.

1