Καθυστερήσεις σε επιστροφές ποσών από τον ΔΕΔΔΗΕ σε παραγωγούς ΑΠΕ – Στερείται ρευστότητα από τους μικρομεσαίους επενδυτές

Καθυστερήσεις στην επιστροφή ποσών σε επενδυτές ΑΠΕ, τα οποία αφορούν είτε σε μέρος εγγυητικών είτε σε δαπάνες των επενδυτών για έργα επέκτασης & ενίσχυσης του δικτύου διανομής, παρατηρούνται από την πλευρά του ΔΕΔΔΗΕ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έτσι, σε μία εποχή όπου έχουν εκτιναχθεί όλα τα κόστη ανάπτυξης νέων πάρκων, η αργοπορία στην επιστροφή των ποσών έρχεται να προσθέσει μία ακόμη πίεση στη ρευστότητα των μικρομεσαίων επενδυτών, δυσχεραίνοντας την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο παραπάνω περιπτώσεις εμπίπτουν σε ρυθμίσεις του πρόσφατου νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ, για τη δεύτερη φάση αδειοδοτικής απλοποίησης καινούριων σταθμών ΑΠΕ. Ωστόσο, από την πλευρά του Διαχειριστή προς το παρόν δεν τηρούνται οι αντίστοιχες διαδικασίες, όπως προβλέπονται στις ρυθμίσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο «κρούσμα» αφορά την ολοκλήρωση της κατασκευής ενός πάρκου, η οποία κανονικά θα πρέπει να σηματοδοτήσει την άμεση επιστροφή στον επενδυτή του τελευταίου υπόλοιπου της εγγυητικής που έχει υποβάλει. Όπως προβλέπει το νομοσχέδιο (Άρθρο 6), από τη στιγμή που ο επενδυτής υποβάλλει στον ΔΕΔΔΗΕ Δήλωση Ετοιμότητας, ή αν δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ετοιμότητας με την έναρξη λειτουργίας του πάρκου ή την ενεργοποίηση της σύνδεσής του, ο Διαχειριστής θα πρέπει εντός 10 ημερών να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την αποδέσμευση του ποσού της εγγυητικής που έχει απομείνει. 

Ωστόσο, σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, σε έργα για τα οποία έχει υποβληθεί Δήλωση Ετοιμότητας, η επιστροφή συνεχίζει να αγνοείται, παρόλο που έχει παρέλθει προ πολλού το 10ήμερο της προθεσμίας του νόμου. Έτσι, όπως επισημαίνουν οι ίδιοι παράγοντες, ο Διαχειριστής έχει φροντίσει να στείλει στον ΔΑΠΕΕΠ τη Βεβαίωση ολοκλήρωσης, για να «κλειδώσουν» τα έργα ταρίφα, όχι όμως και την οικονομική του εκκρεμότητα προς τους επενδυτές. 

Το ίδιο συμβαίνει και με τις επιστροφές του 50% των δαπανών που έχουν καταβάλει παραγωγοί για την κατασκευή έργων ενίσχυσης ή επέκτασης του δικτύου διανομής, τα οποία δεν είναι αποκλειστικής χρήσης (π.χ. αποκλειστικές γραμμές). Σύμφωνα με το νομοσχέδιο (Άρθρο 98), στην περίπτωση που οι σχετικές δαπάνες των παραγωγών για έργα σύνδεσης έχουν τιμολογηθεί μετά την 1η Οκτωβρίου 2021, τότε ο Διαχειριστής θα πρέπει να τροποποιήσει τις συμβάσεις σύνδεσης που έχουν συναφθεί και να επιστρέψει τη διαφορά ποσού που προκύπτει κατόπιν της σχετικής τροποποίησης της σύμβασης. 

Ωστόσο, έως αυτή τη στιγμή, ο Διαχειριστής δεν έχει καλέσει για την υπογραφή νέων συμβάσεων επενδυτές που ανήκουν σε αυτή την περίπτωση. Κάτι που σημαίνει πως δεν έχει δρομολογήσει και τη διαδικασία καταβολής στους παραγωγούς των ποσών που δικαιούνται. 

Κώστας Δεληγιάννης

Καθυστερήσεις σε επιστροφές ποσών από τον ΔΕΔΔΗΕ σε παραγωγούς ΑΠΕ – Στερείται ρευστότητα από τους μικρομεσαίους επενδυτές