Κλειδί για την απανθρακοποίηση των νησιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το υδρογόνο.

25 06 2020 | 10:44

Απέναντι στις σύγχρονες ενεργειακές προκλήσεις των νησιών της ΕΕ με προεξάρχουσα την απανθρακοποίησή τους, οι εφαρμογές υδρογόνου συνιστούν μια αποτελεσματική λύση, σύμφωνα με όσα υπογράμμισαν, μεταξύ άλλων, σε σχετικό session στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες.

Ευρωπαϊκά νησιά σημαίνει 17,5 εκατομμύρια κατοίκους ή 3.4% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ, με 1000 να έχουν περισσότερους από 10 κατοίκους και 100 να έχουν περισσότερους από 10.000 κατοίκους. Επιπρόσθετα, το κόστος παραγωγής ενέργειας είναι έως και 10 φορές υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ η εγκατάσταση κοστίζει 4 φορές περισσότερο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί το υδρογόνο ως λύση για την απανθρακοποίηση των νησιών, στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας “Clean Energy for EU Islands”. Το υδρογόνο μπορεί να αποτελέσει “Key player” στη σύζευξη (sector coupling) μεταξύ του τομέα της ενέργειας και των άλλων τομέων της οικονομίας, καθώς και στην ενσωμάτωση μεγάλου δυναμικού ΑΠΕ.

Ενδεικτικό του υψηλού ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν οι εφαρμογές υδρογόνου σε νησιωτικές περιοχές της Ένωσης είναι το γεγονός πως 10 νησιά της ΕΕ έχουν υποβάλει πρόταση στα πλαίσια του Call 2020:Hydrogen ISLANDS, εκ των οποίων μόλις μια αναμένεται να λάβει έγκριση και χρηματοδότηση να προχωρήσει προς υλοποίηση. 

 

 

25 Iουνίου 2020

energypress