Κλιματική αλλαγή και 4η Βιομηχανική Επανάσταση - Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Κλιματική Αλλαγή και 4η Βιομηχανική Επανάσταση, το πρωτοποριακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πειραιά.

 

Τον Οκτώβριο ξεκινάμε στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά τα μαθήματα του νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής κι Επικοινωνιών».

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, πρόκειται για ένα από τα πρώτα διεπιστημονικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα, που αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα και συνδυαστικά τις δυο μεγάλες προκλήσεις της ανθρωπότητας,

I) την Κλιματική Αλλαγή και

II) την 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Το περιεχόμενο των μαθημάτων κατανέμεται σε 4 ενότητες:

1. Ενέργεια - Πολιτικές και Συστήματα

2. Εξυπνες Πόλεις και Κοινότητες - Έξυπνο Δημόσιο

3. Ευφυής Γεωργία

4. Logistics και Βιώσιμες Μεταφορές

Οι διαλέξεις του Προγράμματος θα γίνουν από καταξιωμένους Έλληνες ακαδημαϊκούς, από τα Πανεπιστήμια ΠΑ.ΠΕΙ., Ε.Κ.ΠΑ., Ε.Μ.Π., Α.Π.Θ., Πάτρας, Αιγαίου.

Μεγάλο μέρος των διαλέξεων θα γίνει από κορυφαίους παράγοντες της δημόσιας και οικονομικής ζωής της χώρας και της Ευρωπαικής Ένωσης, ενώ θα υπάρξουν εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική εξάσκηση σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας.

Απευθύνεται τόσο σε αποφοίτους, που ζητούν ισχυρά εφόδια για απασχόληση, όσο και σε εργαζόμενους που στοχεύουν στην τεχνοδιευθυντική αναβάθμισή τους, στους κλάδους της κυκλικής οικονομίας, των εφαρμογών ψηφιακών συστημάτων, της ενέργειας, των logistics, της ευφυούς γεωργίας, των αστικών δικτύων υποδομών, ώστε να διαχειριστούν τη μεγάλη αναπτυξιακή πρόκληση της χώρας στη μετα-Covid19 εποχή, σε τεχνολογικό, διαχειριστικό, κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Ο μέγιστος αριθμός σπουδαστών είναι 50.

Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλία, το τρίτο εξάμηνο εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας).

Στις αρχές Ιουλίου θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του ΠΑ.ΠΕΙ., η σχετική απόφαση , με λεπτομέρειες για τον τρόπο επιλογής σπουδαστών, το αναλυτικό περιεχόμενο των μαθημάτων, κα.

Η έναρξη μαθημάτων τοποθετείται στις αρχές Οκτωβρίου.

Προεγγραφή - Εκδήλωση ενδιαφέροντος στο: maniatis@unipi.gr

 

d

 

 

18 Ιουνίου 2020

energypress