Κομισιόν: Ανακοίνωσε τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Υδρογόνου - Οι 4 πυλώνες σχετικά με τη χρηματοδότηση και τις υποδομές

18 10 2023 | 06:37Newsroom / ENERGYPRESS.GR

Νέα σχέδια για την τόνωση και τη στήριξη των επενδύσεων στην παραγωγή υδρογόνου, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Υδρογόνου (EHB), παρουσίασε χθες η Κομισιόν.

Η πρωτοβουλία της Επιτροπής αποσκοπεί στην επιτάχυνση των επενδύσεων και στη γεφύρωση του επενδυτικού χάσματος ώστε η ΕΕ να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους του REPowerEU για την εγχώρια παραγωγή 10 εκατ. τόνων ανανεώσιμου υδρογόνου έως το 2030, σε συνδυασμό με 10 εκατ. τόνους εισαγωγών.

 

Δεδομένου ότι οι πρώτες τελικές επενδυτικές αποφάσεις ελήφθησαν μόλις πέρυσι και η συντριπτική πλειονότητα των έργων βρίσκεται ακόμη στο στάδιο του σχεδιασμού, η EHB θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των αρχικών οικονομικών προκλήσεων προκειμένου να δημιουργηθεί μια αναδυόμενη αγορά πράσινου υδρογόνου. Θα λάβει επίσης διεθνή διάσταση, ώστε να διευκολύνει τις εισαγωγές.

Όπως δήλωσε η Επίτροπος Ενέργειας, Κάντρι Σίμσον:

«Στο πλαίσιο του νόμου «Net-Zero Industry Act», η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα σχέδιο για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Υδρογόνου. Η ΕΕ είναι μια δύναμη για την έρευνα και την καινοτομία και θέλουμε να την διατηρήσουμε έτσι. Το πράσινο υδρογόνο θα διαδραματίσει επίσης σημαντικό ρόλο στη μετάβαση της ΕΕ στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Έτσι, η EHB θα δημιουργήσει μια πλήρη αλυσίδα αξίας υδρογόνου στην ΕΕ, παράλληλα με τον νόμο για τη βιομηχανία «Net-Zero Industry Act». Οι βιομηχανίες που λαμβάνουν έγκαιρα αποφάσεις εστιάζοντας στην ανάπτυξη της καθαρής τεχνολογίας θα ωφεληθούν».

Η ανακοίνωση καθορίζει τους τέσσερις πυλώνες της EHB, οι οποίοι θα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία έως το τέλος του 2023. Δύο από αυτούς είναι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί, για τη δημιουργία της εγχώριας αγοράς της ΕΕ και για τις διεθνείς εισαγωγές στην ΕΕ. Ο τρίτος πυλώνας συνδέεται με τη διαφάνεια και τον συντονισμό, την αξιολόγηση της ζήτησης, των αναγκών σε υποδομές, των ροών υδρογόνου και των δεδομένων κόστους. Το τελικό στοιχείο είναι ο εξορθολογισμός των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων, ο συντονισμός και ο συνδυασμός τους με νέα δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση, τόσο στην ΕΕ όσο και διεθνώς. 

Προκειμένου να επιτευχθούν τα 10 εκατ. τόνοι εγχώριας παραγωγής υδρογόνου από ΑΠΕ που προβλέπεται στο σχέδιο REPowerEU, οι συνολικές επενδυτικές ανάγκες εκτιμώνται σε 335-471 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 200-300 δισ. ευρώ που απαιτούνται για την πρόσθετη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού θα προέλθει από ιδιωτική χρηματοδότηση, αλλά η δημόσια χρηματοδότηση (μέσω των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ και των κρατικών ενισχύσεων) μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις ιδιωτικές επενδύσεις.

v