Κύκλος ΑΠΕ Δεκεμβρίου 2020: Το 80% των επενδυτών πλήρωσε τα τέλη και έλαβε βεβαίωση παραγωγού - Προστέθηκαν 27 Γιγαβάτ στο "βουνό" των αδειών - Τι συνέβη ανά τεχνολογία.

Σημαντικό ποσοστό -το 20% - όσων δικαιούντο να λάβουν βεβαίωση παραγωγής και κλήθηκαν από την ΡΑΕ να πληρώσουν το σχετικό τέλος, τελικά εγκατέλειψαν την επένδυσή τους μη προχωρώντας στην καταβολή του σχετικού τέλους. 

Τα παραπάνω προκύπτουν από τα στοιχεία της ΡΑΕ σχετικά με την εξέλιξη των σχετικών αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον κύκλο Δεκεμβρίου 2020.

Συγκεκριμένα, σε σύνολο 1.865 αιτήσεων που υποβλήθηκαν στον κύκλο Δεκεμβρίου, αντιπροσωπεύοντας συνολική ισχύ περίπου 45 GW, 1.544 αιτήσεις συνολικής ισχύος 34.4 GW, πληρούσαν τα κριτήρια, προεγκρίθηκαν και οι επενδυτές κλήθηκαν προς πληρωμή του τέλους της έκδοσης βεβαίωσης παραγωγού.

Να σημειωθεί ότι το υπόλοιπο των αιτήσεων, συνολικής ισχύος περίπου 10 GW, αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά κύριο λόγο επικαλύψεων ή αφορούν ειδικά έργα και βρίσκονται σε διαδικασία επαναξιολόγησης. Στις περιπτώσεις των επικαλύψεων το "μπαλάκι" έχει περάσει στους ίδιους τους επενδυτές που θα πρέπει να "τα βρούν" για να μπορεί ένας και μόνον να διεκδικήσει Βεβαίωση Παραγωγής για το συγκεκριμένο κάθε φορά οικόπεδο.

Πλήρωσε το 80%

Βάσει των στοιχείων της ΡΑΕ, εν τέλει στο "ταμείο" προσήλθαν περίπου το 80% των επενδυτών (1249 βεβαιώσεις παραγωγού στις 1544 αιτήσεις) από το σύνολο αυτών που πήραν το πράσινο φως να προχωρήσουν στην πληρωμή, ήτοι το 77,8% της ισχύος (27,04 GW) εκ του αρχικού συνολικού των 35 GW αφαιρώντας το κομμάτι που ακόμη τελεί υπό αξιολόγηση λόγω προβλημάτων, όπως προαναφέραμε.

Σε ότι αφορά την αντίστοιχη αναλογία μεταξύ «δικαιώματος πληρωμής και εξάσκησης αυτού» ανά τεχνολογία ΑΠΕ διαμορφώνεται η εξής εικόνα:

Στα φωτοβολταϊκά το 79,6% των επενδυτών προχώρησε στην καταβολή του τέλους, καλύπτοντας το 77,8% της ισχύος εκ των αρχικών 1184 αιτήσεων, συνολικής ισχύος 29,3 GW που είχαν προεγκριθεί και διασφαλίσει δικαίωμα να προχωρήσουν στην πληρωμή.

Στην περίπτωση των αιολικών, το 81% πλήρωσε κανονικά αντιπροσωπεύοντας μερίδιο ισχύος 79%, δηλαδή 232 βεβαιώσεις παραγωγού ισχύος 3,9 GW στις 285 αιτήσεις ισχύος 4,9 GW.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕ

Η ΡΑΕ ανακοινώνει την εξέλιξη της εξέτασης των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ / ΣΗΘΥΑ, που υποβλήθηκαν στον κύκλο Δεκεμβρίου 2020 και εξετάζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 Ν. 4685/2020, ως εξής:

Στον κύκλο Δεκεμβρίου 2020 υποβλήθηκαν 1.865 αιτήσεις. Οι αιτήσεις αυτές αφορούσαν:

f

Από το σύνολο των 1.865 αιτήσεων 1.544 αιτήσεις συνολικής ισχύος 34.484,5MW, πληρούσαν τα κριτήρια, προεγκρίθηκαν και ήταν προς πληρωμή του τέλους έκδοσης βεβαίωσης παραγωγού μέχρι τις 11.05.2021. Οι αιτήσεις αυτές αφορούσαν:

s

Οι υπόλοιπες αιτήσεις καθώς έχουν προβλήματα επικαλύψεων ή αφορούν ειδικά έργα είναι σε διαδικασία αξιολόγησης.

Από τις 1.544 αιτήσεις1.249 αιτήσεις πλήρωσαν το τέλος έκδοσης βεβαίωσης παραγωγού και εκδόθηκαν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις παραγωγού ως εξής:

f

 

 

 

18 Μαϊου 2021

energypress