Μήλον της έριδος μεταξύ αγοράς ΑΠΕ και βιομηχανίας τα έσοδα από τις δημοπρασίες δικαιωμάτων CO2 - Τουλάχιστον 20% θέλουν οι ενεργοβόροι.

Κατά τη χθεσινή συνάντηση μεταξύ των φορέων ΑΠΕ και του υπουργείου μία από τις προτάσεις που έπεσε στο τραπέζι αφορούσε στην αύξηση του ποσοστού από τα έσοδα των δημοπρασιών που κατευθύνεται στον ΕΛΑΠΕ από το 65 στο 85%. Σύμφωνα με την εκτίμηση των φορέων ΑΠΕ η αύξηση αυτή θα μπορούσε να εξοικονομήσει για τον ΕΛΑΠΕ ένα ποσό της τάξης των 100 εκατ. ευρώ. 

Ωστόσο εκτός από την αγορά ΑΠΕ που προτείνει την αύξηση του ποσοστού των εσόδων των πλειστηριασμών CO2 για τον ΕΛΑΠΕ, αντίστοιχη πρόταση έχει κάνει και η βιομηχανία.

Συγκεκριμένα η βιομηχανία έχει ζητήσει την αύξηση του ποσοστού των εσόδων από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών CO2, που θα διατίθεται για τη χρηματοδότηση του μηχανισμού αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους εκπομπών CO2.

Σήμερα το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί στο 12,5% ωστόσο οι ανάγκες της αντιστάθμισης έχουν αυξηθεί καθώς έχουν ενταχθεί και νέοι επιλέξιμοι κλάδοι για αντιστάθμιση όπως τα διυλιστήρια, γεγονός που αυξάνει κατά πολύ τις ανάγκες.

Μάλιστα στις θέσεις που έχουν διατυπώσει οι ενεργοβόροι καταναλωτές ενέργειας, έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση υπουργικής απόφασης που θα διασφαλίζει ότι έως και 20% των εσόδων από τους πλειστηριασμούς θα πηγαίνει για την αντιστάθμιση.

Σε κάθε περίπτωση αποτελεί πάγια θέση της βιομηχανίας, η θεσμοθέτηση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού αντιστάθμισης του κόστους των CO2.

 

 

23 Οκτωβρίου 2020

energypress