Μπουλαξής: Ζήτημα μηνών η ηλεκτρονική αδειοδότηση σταθμών των ΑΠΕ – Τι είπε για καλώδιο Κρήτης, αποθήκευση, ενεργειακή μετάβαση.

10 09 2019 | 07:03

Στο τελικό της στάδιο βρίσκεται η διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης για τη δραστική απλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης/τροποποίησης της άδειας παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και «στόχος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), αποτελεί αυτή να είναι απλή, διαφανής και ταχεία, πλήρως ηλεκτρονική, τουλάχιστον για τις τεχνολογίες και τα έργα για τα οποία δεν υπάρχει ανάγκη βαθύτερης εξέτασης στο στάδιο αυτό».

Αυτό τόνισε ο πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ. Νικόλαος Μπουλαξής, προσθέτοντας ότι «φιλοδοξία μας είναι να αξιολογηθεί το σύνολο σχεδόν των εκκρεμών αιτήσεων για τα έργα αυτά με το νέο καθεστώς, ει δυνατόν, εντός του πρώτου τριμήνου του 2020 ή και νωρίτερα. Εφόσον οι προτάσεις της ΡΑΕ υιοθετηθούν και νομοθετηθούν εντός του Οκτωβρίου, τότε το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή μέχρι το τέλος του 2019».

Για την επίτευξη των στόχων διείσδυσης της ανενώσιμης ενέργειας, μπορεί βασική προϋπόθεση να αποτελεί η επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας, αλλά σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΡΑΕ, απαιτείται και η λήψη άλλων μέτρων όπως η αναθεώρηση του οικείου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και ο συναφής εναρμονισμός των περιφερειακών χωροταξικών σχεδιασμών, ο καθορισμός χρήσεων γης, η αύξηση του οφέλους των κατοίκων περιοχών στις οποίες εγκαθίστανται ΑΠΕ και η ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων στη βάση των προβλέψεων της οδηγίας.

Διαγωνισμοί για ΑΠΕ

Ο κ Μπουλαξής, χαρακτήρισε ως υποδειγματικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη μείωση του κόστους, τις διαγωνιστικές διαδικασίες ΑΠΕ που διενεργήθηκαν από τη ΡΑΕ μετά τη θέσπιση του νέου πλαισίου ενώ γνωστοποίησε οτι μέχρι τις αρχές του 2020, πρόκειται να πραγματοποιηθούν νέοι διαγωνισμοί από τη ΡΑΕ, για μη ώριμα έργα «και συγκεκριμένα σε Εύβοια και Κρήτη και πιθανόν και Κυκλάδες». Είπε ακόμα ότι πρόταση της Αρχής είναι η μείωση των μη αναγκαίων πλέον προαπαιτούμενων. "Για παράδειγμα, η κατάργηση των μετρήσεων αιολικού δυναμικού ως προαπαιτούμενο που επιφέρει καθυστέρηση στο στάδιο αυτό, μετά από τόση εμπειρία μετρήσεων, είναι μάλλον ελεγχόμενος παράγοντας κινδύνου για τους επενδυτές τον οποίο έτσι κι αλλιώς αναλαμβάνουν".

Αποθήκευση

Σύμφωνα με τον κ Μπουλαξή «αποδοτικές μονάδες παραγωγής, επέκταση των δικτύων και κατασκευή αποθηκευτικών μονάδων, είναι ορισμένες από τις αναγκαίες ενεργειακές υποδομές που χρειάζεται η Ελλάδα», και «αποτελεί στοίχημα για τη χώρα που θα πρέπει να επιταχυνθεί η κατασκευή των αναγκαίων έργων».

Όπως εξήγησε, πέρα από τη συμβολή τους στην ανταγωνιστικότητα, θα συνδράμουν καθοριστικά στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, στη συνεκτικότητα της εσωτερικής και ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, καθώς ενισχύουν τη διασύνδεση της χώρας με αντίστοιχες υποδομές γειτονικών χωρών στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθιστώντας την έτσι πραγματικό ενεργειακό σταυροδρόμι με ισχυρή γεωπολιτική και γεωστρατηγική σημασία.

Η λειτουργία της αποθήκευσης σε ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι η βασική κατεύθυνση που ακολουθείται πανευρωπαϊκά, ωστόσο, καθίσταται αναγκαία η περαιτέρω στήριξή της για τις υπηρεσίες εκείνες που δεν αμείβονται από την αγορά, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια ανάπτυξής της.

Ως προς τα ΜΔΝ, εξακολουθεί η αναγκαιότητα ανάπτυξης αποθηκευτικών συστημάτων που θα δώσει δυνατότητα εγκατάστασης νέων ΑΠΕ πριν τη διασύνδεση αλλά και θα στηρίζουν τη διασύνδεση. Είναι αναγκαία, ωστόσο, η ολοκλήρωση του πλαισίου στήριξης με την έγκριση της Επιτροπής. Η ΡΑΕ έχει εισηγηθεί σχετικά.

Η ανάπτυξη αποθηκευτικών μονάδων αποσυνδεδεμένη από την ανάπτυξη ΑΠΕ υπό το ίδιο σχήμα, είναι επίσης μια διάσταση την οποία προωθεί η Αρχή σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, με εξέταση πιλοτικής εφαρμογής στην Κρήτη για το μεταβατικό διάστημα 2020-2023 και με επέκταση στα λοιπά νησιά. Σύντομα θα συζητηθούν ειδικότερα και με την αγορά σχετικές προτάσεις.

Για το διασυνδεδεμένο σύστημα, όπως είναι γνωστό, καθώς προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση, η ΡΑΕ έχει ξεκινήσει τη διερεύνηση, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, για τη διαμόρφωση νέου πλαισίου στήριξης, και εντός του έτους θα ολοκληρώσει πρόταση για την αποθήκευση ενέργειας στη χώρα σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ που έχει και τη νομοθετική πρωτοβουλία. Παράλληλα, το σχήμα θα συζητηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκρισή του από άποψη κρατικών ενισχύσεων, αλλά και συμβατότητάς του με το Μοντέλο-Στόχο (Target Model).

Οι διασυνδέσεις και το καλώδιο της Κρήτης

Αναφερόμενος στη διασύνδεση της Κρήτης, ο πρόεδρος της ΡΑΕ, σημείωσε ότι είναι «ανάγκη το έργο να προχωρήσει απρόσκοπτα, χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση και όλοι οι φορείς θα πρέπει να συμβάλλουν σε αυτό». Ξεκαθάρισε πως «δεν χωρούν παλινδρομήσεις, ή άλλου είδους προσκόμματα που οδήγησαν σε αναίτιες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου. Προέχει η εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος που προφανώς πραγματοποιείται με την ταχεία υλοποίησή του. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες διασυνδέσεις των νησιών», είπε και υπενθύμισε ότι απόφαση της ΡΑΕ, είναι: η διασύνδεση του συνόλου των νησιών, πλην του Καστελόριζου και του Αη Στράτη από το Αιγαίο, και των Οθωνών και της Ερεικούσσας από το Ιόνιο, με στόχευση την ολοκλήρωσή τους μέχρι το 2030.

«Για τα μη διασυνδεόμενα νησιά, με πιλοτικές εφαρμογές στον Άη Στράτη και στο Καστελόριζο, η ΡΑΕ στηρίζει τη μετατροπή τους σε "πράσινα νησιά", με καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν παραγωγή από ΑΠΕ και αποθήκευση και υιοθέτηση ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης, που περιλαμβάνουν τους συμβατικούς σταθμούς, υπό κατάλληλο σχήμα για την καλύτερη δυνατή συνεργασία των επιμέρους μονάδων».

Επισήμανε επίσης ότι προκειμένου ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), να μπορέσει να ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο που του επιφυλάσσει η αναγκαιότητα αυτή, αλλά κυρίως το ευρωπαϊκό δίκαιο, "θα πρέπει να γίνει ανταγωνιστικός και αυτοδύναμος ενώ σημείωσε ότι μεταξύ των προκλήσεων περιλαμβάνεται και το νέο μεγάλο κεφάλαιο της ηλεκτροκίνησης που ανοίγει σιγά-σιγά στη χώρα.

Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, κίνδυνοι και λύσεις

«Στο ισχυρό ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης του μεριδίου του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και στην τελική κατανάλωση, κατά την επόμενη δεκαετία", ο πρόεδρος της ΡΑΕ ανέφερε ότι «κρίνεται αναγκαία η δημιουργία νέων πυλών εισόδου αερίου και η δυνατότητα διαχείρισής τους στη χώρα μας, για τη διαφοροποίηση πηγών και εισόδων, για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, αλλά και την επίτευξη ανταγωνιστικών τιμών για τον Έλληνα καταναλωτή».

Όπως είπε, «αν και έχει καταβληθεί τεράστια προσπάθεια από την ΡΑΕ σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ και τους θεσμικούς φορείς και διαχειριστές, για την οχύρωση της χώρας έναντι κινδύνων που σχετίζονται με την ενεργειακή τροφοδοσία της, ωστόσο μελέτες επικινδυνότητας φυσικού αερίου που εκπονεί η αρχή, δείχνουν ότι είναι αναγκαία η περαιτέρω ενίσχυση του ενεργειακού μας συστήματος σε ενδεχόμενη κρίση φυσικού αερίου».

Ενδεικτικά ανέφερε «την ακραία αλλά όχι αδύνατη περίπτωση διακοπής του δρόμου ρωσικού αερίου μέσω Σιδηροκάστρου και Κήπων, για αξιόλογο χρονικό διάστημα ακόμα και εβδομάδων, ιδίως σε χειμερινή περίοδο στο άμεσο μέλλον (1-2 έτη), τουλάχιστον μέχρι τη λειτουργία του TAP ή των FSRUs και της αποθήκευσης, ακόμη και υπό μερική μόνο απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων».

Για το λόγο αυτό, όπως ο ίδιος διευκρίνισε «απαιτείται η εκπόνηση ειδικής μελέτης και σαφής χρονο-προγραμματισμός των πιθανών αποσύρσεων μονάδων σε σχέση με τη δυνατότητα λειτουργίας νέων».

Στις δυνατότητες αποθήκευσής της το μέλλον της ενέργειας από ΑΠΕ

Το μέλλον της ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές συνδέεται με τις δυνατότητες αποθήκευσής της και «χωρίς αποθήκευση και ισχυρές διασυνδέσεις δε νοείται ανάπτυξη ΑΠΕ, για την επίτευξη της απανθρακοποίησης»,σημείωσε ο πρόεδρος της ΡΑΕ, διευκρινίζοντας ότι η λειτουργία της αποθήκευσης σε ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι η βασική κατεύθυνση που ακολουθείται πανευρωπαϊκά, ωστόσο, καθίσταται αναγκαία η περαιτέρω στήριξή της για τις υπηρεσίες εκείνες που δεν αμείβονται από την αγορά, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια ανάπτυξής της.

«Η ανάπτυξη αποθηκευτικών μονάδων αποσυνδεδεμένη από την ανάπτυξη ΑΠΕ υπό το ίδιο σχήμα, είναι επίσης», πρόσθεσε, μια διάσταση την οποία προωθεί η ΡΑΕ σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, «με εξέταση πιλοτικής εφαρμογής στην Κρήτη για το μεταβατικό διάστημα 2020-2023 και με επέκταση στα λοιπά νησιά. Σύντομα θα συζητηθούν ειδικότερα και με την αγορά σχετικές προτάσεις».

Ενεργειακή μετάβαση

Σύμφωνα με τον κ Μπουλαξή, το ενεργειακό τοπίο στη χώρα βρίσκεται σε μια ριζική μεταβολή, η οποία σταδιακά θα ολοκληρωθεί στα επόμενα λίγα έτη και τόνισε ότι οι βασικές γραμμές της ενεργειακής πολιτικής φαίνεται να ξεκαθαρίζουν, στη βάση τόσο της ευρωπαϊκής, όσο και της διεθνούς ενεργειακής στρατηγικής. Κρίσιμος παράγοντας αποτελεί και η ομαλή προσαρμογή των συμμετεχόντων στη νέα ενεργειακή πραγματικότητα, «ιδίως δε των επιχειρήσεων που κατέχουν δεσπόζουσα θέση, αλλά και για τους σημερινούς μικρότερους, που φιλοδοξούν να μεγεθύνουν τη συμμετοχή τους στην αγορά, και θα κληθούν να λειτουργήσουν σε ένα πιο ανταγωνιστικό και απαιτητικό περιβάλλον σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο».

Ο ίδιος εξέφρασε αισιοδοξία, ότι όλοι οι φορείς και συμμετέχοντες στην ενεργειακή αγορά θα συνεργαστούν για την ομαλή μετάβαση στο Target Model, χαρακτηρίζοντας «αναγκαία» την ολοκλήρωση του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού, «ώστε αυτός επικυρωθεί με την έκδοση της προβλεπόμενης από το νόμο υπουργικής απόφασης».

 

 

 

8 Σεπτεμβρίου 2019

energypress